Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm WEIBULL.DIST trong Microsoft Excel.

Trả về phân bố Weibull. Dùng phân bố này trong phân tích độ tin cậy, chẳng hạn như tính toán tuổi thọ trung bình của một thiết bị.

Cú pháp

WEIBULL.DIST(x,alpha,beta,cumulative)

Cú pháp hàm WEIBULL.DIST có các đối số sau đây:

 • X     Bắt buộc. Giá trị để đánh giá hàm.

 • Alpha     Bắt buộc. Một tham biến tới phân phối.

 • Beta     Bắt buộc. Một tham biến tới phân phối.

 • Cumulative     Bắt buộc. Xác định dạng hàm.

Chú thích

 • Nếu x, alpha hoặc beta không phải là số, hàm WEIBULL.DIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu x < 0, hàm WEIBULL.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu alpha ≤ 0 hoặc nếu beta ≤ 0, hàm WEIBULL.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Phương trình của hàm phân bố tích lũy Weibull là:

  Phương trình

 • Phương trình của hàm mật độ xác suất Weibull là:

  Phương trình

 • Khi alpha = 1, hàm WEIBULL.DIST trả về phân bố hàm mũ, với:

  Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

105

Giá trị để đánh giá hàm

20

Tham biến Alpha tới phân bố

100

Tham số beta của phân bố

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=WEIBULL.DIST(A2,A3,A4,TRUE)

Hàm phân bố lũy tích Weibull cho các số hạng ở trên (0,929581)

0,929581

=WEIBULL.DIST(A2,A3,A4,FALSE)

Hàm mật độ xác suất Weibull cho các số hạng ở trên (0,035589)

0,035589

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×