Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm WORKDAY trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về một số đại diện cho một ngày trước hoặc sau một ngày (ngày bắt đầu) một số ngày làm việc đã xác định. Ngày làm việc không bao gồm ngày cuối tuần và ngày lễ. Dùng hàm WORKDAY để loại trừ các ngày cuối tuần hoặc ngày lễ khi bạn tính toán ngày đến hạn của hóa đơn, thời gian giao hàng kỳ vọng hoặc số ngày đã làm việc.

Mẹo: Để tính toán số sê-ri của ngày trước hoặc sau một số ngày làm việc đã xác định bằng cách dùng các tham số để chỉ rõ những ngày nào và có bao nhiêu ngày là các ngày cuối tuần, hãy dùng hàm WORKDAY.INTL.

Cú pháp

WORKDAY(start_date, days, [holidays])

Cú pháp của hàm WORKDAY có các đối số sau đây:

  • Start_date    Bắt buộc. Ngày biểu thị ngày bắt đầu.

  • Days    Bắt buộc. Là số ngày không phải là các ngày cuối tuần và không phải là ngày lễ trước hay sau start_date. Giá trị dương cho đối số days tạo ra ngày trong tương lai; giá trị âm tạo ra ngày trong quá khứ.

  • Holidays    Tùy chọn. Một danh sách tùy chọn gồm một hoặc nhiều ngày cần loại trừ ra khỏi lịch làm việc, chẳng hạn như ngày lễ liên bang, ngày lễ tiểu bang và ngày lễ không cố định. Danh sách có thể là một phạm vi ô có chứa các ngày hoặc một hằng số mảng gồm các số sê-ri biểu thị ngày.

Quan trọng: Ngày nên được nhập bằng cách dùng hàm DATE hoặc nhập như là kết quả của những công thức hay hàm khác. Ví dụ, sử dụng DATE(2008,5,23) cho ngày 23 tháng năm năm 2008. Vấn đề có thể xảy ra nếu nhập ngày tháng dạng văn bản.

Chú thích

  • Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng 1 năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng 1 năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng 1 năm 1900.

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là ngày hợp lệ, hàm WORKDAY sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu start_date cộng với days tạo ra kết quả là một ngày không hợp lệ, hàm WORKDAY trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu days không phải là số nguyên thì nó được cắt cụt.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

01/10/2008

Ngày bắt đầu

151

Ngày sẽ hoàn thành

26/11/2008

Ngày lễ

04/12/2008

Ngày lễ

21/01/2009

Ngày lễ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=WORKDAY(A2,A3)

Ngày cách ngày ngày bắt đầu 151 ngày làm việc (30/04/2009)

30/04/2009

=WORKDAY(A2,A3,A4:A6)

Ngày cách ngày ngày bắt đầu 151 ngày làm việc, không tính ngày lễ (05/05/2009)

05/05/2009

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×