AOL giờ đây yêu cầu người dùng thêm tài khoản AOL vào Outlook để bật xác thực 2 yếu tố. Có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây trên tài liệu tài nguyên của AOL.

Từ trang đó:

  1. Đi tới aol.com.

  2. Chọn Login/join.

  3. Nhập tên người dùng của bạn.

  4. Chọn Tiếp theo.

  5. Nhập mật khẩu của bạn.

  6. Chọn Đăng nhập.

  7. Sau khi bạn đăng nhập, bạn sẽ được đưa trở lại aol.com, nơi bạn có thể dẫn hướng đến thiết đặt, Hồ sơ và thông tin phục hồi tài khoản của bạn.

  8. Chọn tên hồ sơ của bạn.

Nếu được nhắc, hãy nhập câu hỏi bảo mật tài khoản của bạn, rồi chọn tiếp tục.
Nếu bạn thấy trang thiết đặt tài khoản, hãy làm theo các bước "tôi nhìn thấy trang thiết đặt tài khoản" bên dưới.
Nếu bạn thấy trang thông tin cá nhân với thông tin cá nhân, bảo mật tài khoản và hoạt động gần đây được liệt kê dưới dạng tùy chọn, hãy làm theo các bước "tôi nhìn thấy trang thông tin cá nhân" bên dưới.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×