Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn nhập các mục lịch vào Outlook, nếu bạn chọn tùy chọn Cho phép tạo các mục trùng lặp trong Trình hướng dẫn Nhập và Xuất,thì các mục đã có trong Lịch của bạn sẽ được nhân đôi.

Để loại bỏ các mục trùng lặp khỏi Lịch của bạn, hãy làm như sau:

  1. Trong Lịch, trong Ngăn Dẫn hướng, chọn thư mục Lịch.

  2. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Hiện tại, bấm Thay đổi Dạng xem, rồi bấm Danh sách.

    Lệnh Thay đổi Dạng xem trên ruy-băng

  3. Bấm vào đầu đề cột Chủ đề để sắp xếp tất cả các mục lịch theo chủ đề.

  4. Nhấn giữ CTRL trong khi bấm vào từng mục lịch trùng lặp trong danh sách.

  5. Khi bạn đã chọn tất cả các mục lịch trùng lặp, hãy nhấn DELETE.

Lưu ý:  Để ngăn các mục lịch trùng lặp khi bạn nhập các mục lịch vào Outlook, hãy chọn tùy chọn Không nhập các mục trùng lặp hoặc Thay thế trùng lặp bằng các mục được nhập trong Trình hướng dẫn Nhập và Xuất.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×