Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn nhập các mục lịch vào Outlook, nếu bạn chọn tùy chọn Cho phép tạo mục trùng lặp trong Trình hướng dẫn Nhập và Xuất, các mục đã có trong Lịch của bạn sẽ được sao đôi.

Để loại bỏ các mục trùng lặp khỏi Lịch của bạn, hãy làm như sau:

  1. Trong Lịch, trong Ngăn Dẫn hướng, chọn thư mục Lịch.

  2. Trên tab Dạng xem , trong nhóm Dạng xem Hiện tại , hãy bấm Thay đổi Dạng xem, rồi bấm Danh sách.

    Lệnh Thay đổi Dạng xem trên ruy-băng

  3. Bấm vào đầu đề cột Chủ đề để sắp xếp tất cả các mục lịch theo chủ đề.

  4. Nhấn giữ CTRL trong khi bấm vào từng mục lịch trùng lặp trong danh sách.

  5. Khi bạn đã chọn tất cả các mục lịch trùng lặp, nhấn DELETE.

Lưu ý:  Để ngăn các mục lịch trùng lặp khi bạn nhập các mục lịch vào Outlook, hãy chọn tùy chọn Không nhập các mục trùng lặp hoặc Thay thế mục trùng lặp bằng các mục được nhập trong Trình hướng dẫn Nhập và Xuất.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×