Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để có thể làm việc với các điều khiển, bạn phải bật tab Nhà phát triển trên ribbon. Xem Hiển thị tab Nhà phát triển.

  1. Nếu một hoặc nhiều điều khiển là điều khiển có ActiveX, hãy làm như sau:

    1. Hãy đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ thiết kế. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, bật chế độ Thiết kế Ảnh nút.

  2. Chọn điều khiển hoặc các điều khiển bạn muốn xóa.

    Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Chọn hoặc bỏ chọn các điều khiển trên trang tính.

  3. Nhấn DELETE.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×