Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn là chủ nhóm, bạn có thể xóa các cuộc hội thoại nhóm hoặc thư nhóm riêng lẻ, Outlook.

Lưu ý: Bạn phải là chủ nhóm để có thể xóa được cuộc hội thoại nhóm.

 1. Mở Outlook for Windows.

 2. Trong ngăn điều hướng, dưới Nhóm, hãy chọn Nhóm của bạn.

 3. Bấm chuột phải vào cuộc hội thoại hoặc thư bạn muốn xóa và chọn Xóa.

Lưu ý: Nếu hướng dẫn không khớp với hướng dẫn bạn thấy thì có thể bạn đang sử dụng phiên bản cũ hơn của Outlook trên web. Thử các Hướng dẫn dành cho Outlook điển trên web.

Lưu ý: Bạn phải là chủ nhóm để có thể xóa được thư nhóm.

 1. Trong ngăn dẫn hướng, dưới Nhóm, chọn nhóm của bạn.

 2. Trong danh sách thư, chọn cuộc hội thoại bạn muốn xóa.

 3. Trên thanh lệnh, chọn Xóa.

  Ảnh chụp màn hình nút Xóa trên thanh lệnh

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

Lưu ý: Bạn phải là chủ nhóm để có thể xóa được cuộc hội thoại nhóm.

 1. Trong ngăn dẫn hướng, dưới Nhóm, chọn nhóm của bạn.

 2. Trong danh sách thư, chọn cuộc hội thoại bạn muốn xóa.

 3. Ở trên đầu ngăn thư, chọn Xem thêm hành động > Xóa cuộc hội thoại.

  Ảnh chụp màn hình tùy chọn Xóa cuộc hội thoại

Xem thêm

Trò chuyện nhóm

Tìm hiểu về Outlook.com nhóm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×