Khi bạn xóa bỏ một công thức, kết quả của công thức đó cũng bị xóa bỏ. Nếu bạn không muốn xóa giá trị này, bạn chỉ có thể loại bỏ công thức.

Xóa bỏ công thức

 1. Chọn ô hoặc phạm vi ô có chứa công thức.

 2. Nhấn Delete.

Xóa bỏ một công thức nhưng vẫn giữ kết quả

Để thực hiện điều này, bạn sao chép công thức, rồi dán vào cùng một ô bằng cách sử dụng tùy chọn Dán giá trị.

 1. Chọn ô hoặc phạm vi ô có chứa công thức.
  Nếu công thức là công thức mảng, trước tiên bạn phải chọn tất cả các ô trong phạm vi ô chứa công thức mảng:

  1. Bấm vào một ô trong công thức mảng.

  2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Sửa, bấm Tìm & Chọn, rồi bấm Đi Tới.

  3. Bấm Đặc biệt.

  4. Bấm Mảng hiện tại.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Sao chép Ảnh nút.

 3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào mũi tên bên dưới dán Ảnh nút, rồi bấm vào Dán giá trị.

Xóa bỏ công thức mảng

Để xóa bỏ một công thức mảng, hãy đảm bảo rằng bạn chọn tất cả các ô trong phạm vi ô có chứa công thức mảng. Cách thực hiện:

 1. Bấm vào một ô trong công thức mảng.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Sửa, bấm Tìm & Chọn, rồi bấm Đi Tới.

 3. Bấm Đặc biệt.

 4. Bấm Mảng hiện tại.

 5. Nhấn DELETE.

Xóa bỏ một công thức nhưng vẫn giữ kết quả

 1. Chọn ô hoặc phạm vi ô có chứa công thức.

 2. Bấm Trang > Sao chép (hoặc nhấn Ctrl + C).

  Lệnh Sao chép trong nhóm Bảng tạm

 3. Bấm Trang đầu > mũi tên bên dưới Dán > Dán Giá trị.

  Lệnh dán hiển thị Giá trị Dán trong Excel Web App

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×