Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể xóa lịch sử tìm kiếm hoặc xuất dưới dạng tệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy (.csv).

  1. Đăng nhập vào Outlook bằng tài khoản Cá nhân hoặc tài khoản Cơ quan hoặc trường học của bạn.

  2. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Cài đặtThiết đặt> Xem tất cả cài đặt Outlook.

  3. Chọn Chung > Quyền riêng tư và dữ liệu.

  4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

    • Để xóa bỏ lịch sử tìm kiếm của bạn, hãy chọn Xóa bỏ lịch sử.

    • Để xuất lịch sử tìm kiếm của bạn vào một tệp .csv, hãy chọn Xuất.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×