Xóa một tài khoản được kết nối khỏi Outlook.com

Nếu bạn không còn muốn kết nối một tài khoản email khác với Outlook.com, bạn có thể loại bỏ tài khoản kết nối đó khỏi Outlook.com. Bạn chỉ loại bỏ được kết nối giữa tài khoản khác đó và Outlook.com, chứ không loại bỏ tài khoản email hoặc thư email.

Lưu ý: Nếu muốn đóng vĩnh viễn tài khoản Outlook.com email của mình, bạn cần phải đóng tài khoản Microsoft của mình. Khi bạn đóng tài khoản Microsoft, các email và liên hệ của bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi và không thể khôi phục được. Tìm hiểu thêm về đóng tài khoản Outlook.com của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra với email của tôi khi tôi loại bỏ tài khoản được kết nối?

Bất kỳ thông điệp email nào đã được nhập vào Outlook.com sẽ vẫn ở đó sau khi bạn ngắt kết nối tài khoản email.

Mẹo: Trước khi bạn loại bỏ tài khoản email khỏi Outlook.com, chúng tôi khuyên bạn nên đăng nhập vào tài khoản thông qua nhà cung cấp email gốc và đảm bảo các bản sao email của bạn nằm ở đó. Nếu các bản sao nằm ở đó, bạn có thể xóa mọi email của tài khoản đó khỏi Outlook.com sau khi loại bỏ tài khoản và bạn vẫn sẽ có một bản sao của chúng tại nhà cung cấp email của mình. Nếu các bản sao không nằm ở đó, sau khi loại bỏ tài khoản, bạn có thể muốn lưu trữ thư email của mình vào một thư mục trong Outlook.com thay vì xóa chúng.

Sau khi bạn loại bỏ tài khoản khỏiOutlook.com, bạn không còn có thể gửi email từ tài khoản đó trong Outlook.com.

Quan trọng: 

  • Microsoft sẽ loại bỏ khả năng kết nối tài khoản với Outlook.com từ ngày 10 tháng 5 năm 2021. Nếu bạn loại bỏ thiết đặt trước ngày đó, bạn sẽ không thể kết nối lại tài khoản của mình sau ngày đó.

  • Để xem tất cả tài khoản email, lịch và danh bạ của bạn trong một hộp thư đến kết hợp, hãy tải xuống Outlook cho iOS hoặc Outlook cho Android.

Làm thế nào để loại bỏ tài khoản được kết nối

  1. Chọn Cài đặtThiết đặt> Xem tất cả cài đặt Outlook > đồng bộ email.

  2. Trong Quản lý tài khoản liên kếtcủa bạn, di chuyển con trỏ qua tài khoản bạn muốn loại bỏ, rồi chọn Xóa Xóa.

  3. Chọn Lưu.

  4. Sau khi bạn loại bỏ tài khoản khỏiOutlook.com, bạn có thể xóa thông điệp email từ tài khoản kết nối.

Xem thêm

Thêm hoặc loại bỏ một biệt danh email trong Outlook.com

Đóng tài khoản Outlook.com của bạn

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Lưu ý: Trước tiên, bạn sẽ cần đăng nhập để nhận hỗ trợ. Nếu bạn không đăng nhập được, hãy đi đến Hỗ trợ tài khoản.

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×