Xóa một tài khoản được kết nối khỏi Outlook.com

Nếu bạn không còn muốn kết nối một tài khoản email khác với Outlook.com, bạn có thể loại bỏ tài khoản kết nối đó khỏi Outlook.com. Bạn chỉ loại bỏ được kết nối giữa tài khoản khác đó và Outlook.com, chứ không loại bỏ tài khoản email hoặc thư email.

Lưu ý: Nếu muốn đóng vĩnh viễn tài khoản Outlook.com email của mình, bạn cần đóng tài khoản Microsoft của mình. Khi bạn đóng tài khoản Microsoft, email và danh bạ của bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi và không thể khôi phục. Tìm hiểu thêm về đóng tài khoản Outlook.com bạn.

Điều gì sẽ xảy ra với email của tôi khi tôi loại bỏ tài khoản được kết nối?

Bất kỳ thông điệp email nào đã được nhập vào Outlook.com sẽ vẫn ở đó sau khi bạn ngắt kết nối tài khoản email.

Mẹo: Trước khi bạn loại bỏ tài khoản email khỏi Outlook.com, chúng tôi khuyên bạn nên đăng nhập vào tài khoản thông qua nhà cung cấp email gốc và đảm bảo các bản sao email của bạn nằm ở đó. Nếu các bản sao nằm ở đó, bạn có thể xóa mọi email của tài khoản đó khỏi Outlook.com sau khi loại bỏ tài khoản và bạn vẫn sẽ có một bản sao của chúng tại nhà cung cấp email của mình. Nếu các bản sao không nằm ở đó, sau khi loại bỏ tài khoản, bạn có thể muốn lưu trữ thư email của mình vào một thư mục trong Outlook.com thay vì xóa chúng.

Sau khi bạn loại bỏ tài khoản khỏiOutlook.com, bạn không còn có thể gửi email từ tài khoản đó trong Outlook.com.

Quan trọng: 

  • Microsoft sẽ loại bỏ khả năng kết nối các tài khoản với người Outlook.com từ ngày 10 tháng 5 năm 2021. Nếu bạn loại bỏ tài khoản trước ngày đó, bạn sẽ không thể kết nối lại tài khoản của mình sau ngày đó.

  • Để xem tất cả các tài khoản email, lịch và danh bạ của bạn trong một hộp thư đến kết hợp, hãy tải xuống Outlook for iOS hoặc Outlook for Android.

Làm thế nào để loại bỏ tài khoản được kết nối

  1. Chọn Cài đặtThiết đặt> Xem tất cả cài đặt Outlook > đồng bộ email.

  2. Trong Quản lý tài khoản liên kết của bạn, di chuyển con trỏ qua tài khoản bạn muốn loại bỏ, rồi chọn Xóa tài Xóa.

  3. Chọn Lưu.

  4. Sau khi bạn loại bỏ tài khoản khỏiOutlook.com, bạn có thể xóa thông điệp email từ tài khoản kết nối.

Xem thêm

Thêm hoặc loại bỏ một biệt danh email trong Outlook.com

Đóng tài khoản Outlook.com của bạn

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Để nhận hỗ trợ trong Outlook.com, nhấp ở đây hoặc chọn  Biểu tượng trợ giúp Outlook.com trên thanh menu và nhập truy vấn của bạn. Nếu tự trợ giúp không giải quyết được sự cố của bạn, hãy cuộn xuống đến Vẫn cần trợ giúp? và chọn .

Để liên hệ với chúng tôi trong Outlook.com, bạn sẽ cần đăng nhập. Nếu bạn không thể đăng nhập, hãy bấm vào ở đây

Để được trợ giúp khác về tài khoản Microsoft và các gói đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Tài khoản & Thanh toán.

Biểu tượng ứng dụng Nhậ trợ giúp

Để nhận trợ giúp và khắc phục sự cố các sản phẩm và dịch vụ khác của Microsoft, hãy nhập sự cố của bạn tại đây

Đăng câu hỏi, theo dõi các cuộc thảo luận và chia sẻ kiến thức của bạn trong Cộng đồng Outlook.com.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×