Để xóa một trang có chứa văn bản, đồ họa hoặc đoạn văn trống, hãy chọn nội dung để xóa, rồi nhấn Delete. Bạn cũng có thể thực hiện điều này:

  1. Bấm hoặc nhấn vào vị trí bất kỳ trong trang bạn muốn xóa, nhấn Ctrl+G.

  2. Trong hộp Nhập số trang, nhập số \page.

  3. Nhấn Enter trên bàn phím của bạn, rồi chọn Đóng.

  4. Xác minh đã chọn nội dung trên một trang, rồi nhấn Delete trên bàn phím.

  1. Bấm hoặc nhấn vào vị trí bất kỳ trong trang bạn muốn xóa, nhấn Option+⌘+G.

  2. Trong hộp Nhập số trang, nhập số \page.

  3. Nhấn Enter trên bàn phím của bạn, rồi chọn Đóng.

  4. Xác minh đã chọn nội dung trên một trang, rồi nhấn Delete trên bàn phím.

Để loại bỏ trang trống ở giữa hoặc cuối tài liệu, hãy xem Xóa trang trống.

Cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×