Xóa danh sách

Để xóa một danh sách, chỉ cần gõ nhẹ hoặc bấm vào dấu ba chấm ở góc trên bên phải của danh sách để truy nhập vào menu xem thêm. Sau đó, chọn Xóa danh sách.

Menu Xem thêm với xóa danh sách được chọn


Khôi phục danh sách

Bạn còn có thể khôi phục danh sách đã xóa. Vì danh sách của bạn được lưu trữ trên Exchange Online và cũng hiển thị trong Nhiệm vụ Outlook nên bạn có thể phục hồi các danh sách vô tình bị xóa trong Outlook:   


1. Đăng nhập vào ứng dụng Outlook cho Windows trên máy tính bằng chính tài khoản Microsoft mà bạn dùng với Microsoft To Do.

2. Chuyển sang dạng xem Danh sách thư mục bằng cách chọn CTRL+6, rồi bung rộng thư mục Các mục đã xóa. Giờ thì bạn sẽ thấy thư mục Tác vụ đã xóa.   

3. Bấm chuột phải trên Thư mục đã xóa   

4. Di chuyển thư mục sang "Tác vụ"   

Để trở về thư mục thư của bạn, chỉ cần chọn CTRL+1    

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×