Để xem danh sách Liên hệ của bạn, hãy chuyển tới màn hình liên hệ, sau đó gõ nhẹ vào bất kỳ nhóm nào trong các nhóm sau để mở rộng nhóm.

Danh sách Liên hệ trong Lync 2013 trên máy tính cũng giống như danh sách trong ứng dụng Lync (nhóm liên hệ Gần đây không sẵn dùng trên thiết bị di động của bạn). Nếu bạn phải thực hiện thay đổi cho danh sách Liên hệ của mình, bạn sẽ cần thực hiện thay đổi đó từ màn Lync máy tính của bạn. Bạn chỉ có thể xem danh sách Liên hệ của mình từ Lync cho Windows Phone, chứ không thể thực hiện thay đổi cho danh sách đó từ ứng dụng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×