Bạn có thể xem email mà bạn đã nhận Outlook cho Windows trong Internet Explorer. Nhiều loại nội dung hiện hoạt, bao gồm GIF động sẽ không hiển thị như dự kiến trong Outlook cho Windows. Việc xem email trong trình duyệt cũng cung cấp cho bạn các tùy chọn in bổ sung và có thể giúp việc điền một số trường biểu mẫu dễ dàng hơn. 

Nếu bạn nhận được email có ảnh GIF động hoặc nội dung động khác, bạn có thể mở email đó trong Internet Explorer để xem nội dung động.

Thận trọng: Nhiều loại nội dung hiện hoạt bị chặn trong cơ sở dữ liệu Outlook vì chúng có thể gây ra các nguy cơ bảo mật tiềm tàng. Trước khi bạn xem email trong Internet Explorer, hãy đảm bảo bạn tin tưởng người gửi đó. Cũng có thể bạn nên hỏi người gửi về nội dung động trước khi bạn thực hiện hành động này. 

Để xem email trong Internet Explorer, hãy sử dụng các bước sau đây. 

  1. Bấm đúp vào email để mở trong cửa sổ riêng của email đó. Các bước này sẽ không hoạt động từ Ngăn Đọc.

  2. Trong nhóm Di chuyển trên Dải băng, chọn Xem thêm hành động di > xem trong trình duyệt
    Bạn có thể mở thư hiện có trong Internet Explorer.

    1. Nếu bạn đang sử dụng Dải Outlook Giản thể của Máy khách, bạn sẽ thấy tùy chọn này bên dưới menu tràn. Chọn ba góc góc, sau đó Chọn Hành > Hành >Xem trong Trình duyệt. 
      Nếu bạn đang sử dụng Dải băng đơn giản, bạn có thể xem email trong Internet Explorer bằng cách sử dụng menu tràn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×