Dấu ngắt trang chia trang tính ra thành các trang riêng biệt khi bạn in. Trong bản xem trước ngắt trang, bạn có thể chèn, di chuyển hoặc loại bỏ dấu ngắt trang.

  • Bấm xem bản xem trước ngắt trang >

Trong Xem trước Ngắt trang, đường đứt nét là dấu ngắt trang mà Excel tự động thêm vào. Đường liền nét là dấu ngắt trang được thêm vào theo cách thủ công.

Ngắt trang thủ công và tự động

Mẹo:  Nếu bạn không muốn thay đổi dấu ngắt trang, bạn có thể xem các trang in sẽ trông như thế nào trong bản xem trước khi in (tệp > in).

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×