We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Thẻ liên hệ hiển thị thông tin về mọi người và cung cấp một số cách để liên lạc với một người nào đó. Ví dụ: bạn có thể gửi một tin nhắn tức thời, bắt đầu một cuộc gọi thoại hoặc cuộc gọi video hoặc gửi một email trực tiếp từ thẻ liên hệ của người khác.

  1. Để tìm một liên hệ, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng Liên hệ, biểu tượng thứ hai từ bên trái, sau đó tìm liên hệ này trong danh sách Liên hệ của bạn hoặc gõ nhẹ vào biểu tượng Tìm kiếm ở trên cùng.

  2. Bắt đầu nhập tên, số điện thoại, số máy nhánh hoặc địa chỉ email vào hộp tìm kiếm. Kết quả sẽ được hiển thị phía dưới hộp.

  3. Khi tìm thấy liên hệ, hãy gõ tên người đó để xem trạng thái, ghi chú cá nhân và vị trí, hoặc thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Gõ nhẹ vào biểu tượng IM để gửi IM.

  • Gõ nhẹ vào biểu tượng Điện thoại để gọi cho liên hệ đó.

  • Gõ nhẹ vào biểu tượng Video để bắt đầu cuộc gọi video.

  • Gõ nhẹ vào biểu tượng Email để gửi email.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×