Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm XIRR trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ cho một lịch biểu các dòng tiền không nhất thiết phải là định kỳ. Để tính toán tỷ suất hoàn vốn nội bộ cho một loạt các dòng tiền định kỳ, hãy dùng hàm IRR.

Cú pháp

XIRR(values, dates, [guess])

Cú pháp của hàm XIRR có đối số sau đây:

 • Values    Bắt buộc. Là một loạt các dòng tiền tương ứng với một lịch biểu chi trả trong đối số dates. Khoản chi trả đầu tiên là tùy chọn và tương ứng với chi phí hoặc khoản trả diễn ra đầu tiên trong khoản đầu tư. Nếu giá trị đầu tiên là một chi phí hoặc một khoản chi trả, nó phải là một giá trị âm. Tất cả các khoản chi trả kế tiếp sẽ được chiết khấu dựa theo năm có 365 ngày. Loạt giá trị phải chứa ít nhất một giá trị dương và một giá trị âm.

 • Dates    Bắt buộc. Là một lịch biểu gồm những ngày chi trả tương ứng với các khoản chi trả của dòng tiền. Dates có thể diễn ra theo bất kỳ trật tự nào. Ngày tháng nên được nhập bằng cách sử dụng hàm DATE hoặc nhập như là kết quả của những công thức hay hàm khác. Ví dụ, sử dụng DATE(2008,5,23) cho ngày 23 tháng năm năm 2008. Vấn đề có thể xảy ra nếu nhập ngày tháng dạng văn bản. .

 • Guess    Tùy chọn. Là một số mà bạn ước lượng gần với kết quả của hàm XIRR.

Chú thích

 • Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.

 • Các số trong đối số dates sẽ được cụt thành số nguyên.

 • Hàm XIRR kỳ vọng ít nhất một dòng tiền dương và một dòng tiền âm; nếu không, hàm XIRR trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu bất kỳ số nào trong đối số dates không phải là ngày hợp lệ, hàm XIRR trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu bất kỳ số nào trong dates xảy ra trước ngày bắt đầu, hàm XIRR trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu values và dates chứa các số lượng giá trị khác nhau, hàm XIRR trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Trong hầu hết các trường hợp, bạn không cần phải đưa ra đối số guess để tính toán XIRR. Nếu bỏ qua, guess được giả định 0,1 (10%).

 • Hàm XIRR có quan hệ mật thiết với hàm XNPV, hàm giá trị hiện tại ròng. Tỷ suất hoàn vốn mà hàm XIRR tính toán chính là lãi suất tương ứng với XNPV = 0.

 • Excel dùng phương pháp lặp để tính toán XIRR. Dùng tỷ suất biến đổi (bắt đầu bằng guess), hàm XIRR lặp cho tới khi kết quả chính xác trong khoảng 0,000001%. Nếu hàm XIRR không tìm thấy kết quả phù hợp sau 100 lần lặp, nó trả về giá trị lỗi #NUM! . Tỷ suất được thay đổi cho tới khi:

  Phương trình

  trong đó:

  • di = ngày chi trả thứ i hay cuối cùng.

  • d1 = ngày chi trả lần thứ 0.

  • Pi = lần chi trả thứ i hay cuối cùng.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Giá trị

Ngày tháng

-10.000

1/1/2008

2.750

01/03/2008

4.250

30/10/2008

3.250

15/02/2009

2.750

01/04/2009

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=XIRR(A3:A7, B3:B7, 0.1)

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (0,373362535 hoặc 37,34%)

37,34%

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×