Xóa thư mục

Bạn có thể xóa bất kỳ thư mục nào bạn đã tạo trong Ngăn Thư mục. Lưu ý, khi bạn xóa thư mục thì bạn cũng xóa tất cả mọi thứ chứa trong đó.

Lưu ý:  Nếu bạn nghĩ sau này bạn có thể cần thư mục đó (và nội dung trong thư mục), hãy sao lưu thư mục vào tệp dữ liệutrước khi bạn xóa.

  1. Bấm chuột phải vào mục bạn muốn xóa và bấm Xóa Thư mục.

    xóa thư mục từ ngăn thư mục

  2. Bấm Có để di chuyển thư mục và nội dung của nó vào thư mục Mục đã Xóa.

    hộp thoại xác nhận xóa thư mục

    Khi bạn làm trống thư mục Mục đã Xóa, mọi thứ trong đó — bao gồm bất kỳ thư mục nào bạn đã xóa — sẽ bị xóa vĩnh viễn.

    Lưu ý:  Bạn không thể xóa các thư mục cài sẵn, chẳng hạn Hộp thư đến, Hộp thư đi, hoặc Mục đã Gửi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×