Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể xóa bất kỳ thư mục nào mà bạn đã tạo trong Ngăn Thư mục. Hãy nhớ rằng, khi xóa thư mục, bạn cũng xóa mọi nội dung bên trong thư mục đó.

Lưu ý: Nếu sau này bạn nghĩ rằng mình có thể cần thư mục đó (và nội dung của thư mục), hãy sao lưu thư mục đó thành tệp dữ liệu trước khi xóa.

  1. Bấm chuột phải vào thư mục bạn muốn xóa, rồi bấm vào Xóa Thư mục.

    xóa thư mục từ ngăn thư mục

  2. Bấm Có để di chuyển thư mục và nội dung của nó vào thư mục Các mục Đã xóa.

    hộp thoại xác nhận xóa thư mục

    Khi bạn làm trống thư mục Khoản mục đã Xóa, mọi nội dung trong thư mục đó — bao gồm mọi thư mục bạn đã xóa — sẽ bị xóa vĩnh viễn.

    Lưu ý: Bạn không thể xóa các thư mục tích hợp sẵn, chẳng hạn như Hộp thư đến, Hộp thư đihoặc Mục Đã gửi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×