Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Nếu một hình ảnh trong thư email nằm ngang hoặc lộn lộn, bạn có thể xoay ảnh đó đến vị trí thẳng đứng.

Xoay ảnh được gửi cho bạn trong email

 1. Bấm đúp vào thư để mở. (Bạn không thể chỉnh sửa thư trong Ngăn đọc, vì vậy bạn phải mở thư trong cửa sổ riêng của thư.)

 2. Trên tab Thư, trong nhóm Di chuyển, chọn Hành động > Sửa Thư (hoặc nếu bạn không thấy Hành động, hãy chọn Nút Xem thêm Hành động Di chuyển. > Sửa Thư).

  Chọn Hành động, rồi chọn Chỉnh sửa thư.

 3. Chọn ảnh bạn muốn xoay.

 4. Trên tab Định dạng Ảnh (hoặc chỉ Định dạng), trong nhóm Sắp xếp, chọn Xoay Nút Xoay., rồi chọn tùy chọn xoay bạn cần (Xoay Phải, Xoay Trái, Lật Dọc, v.v.).

  Nút Xoay nằm trên tab Định dạng của dải băng, trong nhóm Sắp xếp.

Xoay ảnh bạn đang gửi cho ai đó

 1. Chọn ảnh bạn muốn xoay.

 2. Trên tab Định dạng Ảnh (hoặc chỉ Định dạng), trong nhóm Sắp xếp, chọn Xoay Nút Xoay., rồi chọn tùy chọn xoay bạn cần (Xoay Phải, Xoay Trái, Lật Dọc, v.v.).

  Nút Xoay nằm trên tab Định dạng của dải băng, trong nhóm Sắp xếp.

Xoay ảnh được gửi cho bạn trong email

 1. Trong thư email, bấm chuột phải vào ảnh, rồi chọn Lưu hình ảnh dưới dạng.

 2. Đặt tên rõ ràng cho hình ảnh và lưu vào ổ cứng của bạn.

 3. Mở File Explorer và dẫn hướng đến thư mục mà bạn đã lưu hình ảnh.

 4. Bấm chuột phải vào tệp hình ảnh và chọn Mở bằng > ảnh.

 5. Ở trên cùng, chọn nút Xoay .

  Nút Xoay trên thanh công cụ của ứng dụng Ảnh.

  (Mỗi lần bấm sẽ xoay hình ảnh sang phải 90 độ.)

 6. Ở trên cùng, chọn dấu chấm lửng [...], rồi chọn Lưu dưới dạng

  Trên thanh công cụ, chọn dấu chấm lửng để mở menu Xem Thêm, rồi chọn Lưu Dưới dạng.

  Hành động này sẽ lưu hình ảnh đã xoay dưới dạng một tệp riêng biệt với ảnh gốc.

Xoay ảnh bạn đang gửi cho ai đó

Sử dụng ứng dụng Ảnh để xoay hình ảnh trước khi bạn chèn ảnh vào thư email của mình. 

 1. Mở File Explorer và dẫn hướng đến thư mục lưu trữ hình ảnh.

 2. Bấm chuột phải vào tệp hình ảnh và chọn Mở bằng > ảnh.

 3. Ở trên cùng, chọn nút Xoay .

  Nút Xoay trên thanh công cụ của ứng dụng Ảnh.

  (Mỗi lần bấm sẽ xoay hình ảnh sang phải 90 độ.)

 4. Ở trên cùng, chọn dấu chấm lửng [...], rồi chọn Lưu dưới dạng.

  Trên thanh công cụ, chọn dấu chấm lửng để mở menu Xem Thêm, rồi chọn Lưu Dưới dạng.

  Hành động này sẽ lưu hình ảnh đã xoay dưới dạng một tệp riêng biệt với ảnh gốc.

 5. Chuyển sangOutlook và chèn tệp hình ảnh đã xoay vào thư của bạn: Bên dưới nội dung thư, gần nút Lưu và Bỏ, chọn Chèn ảnh cùng dòng:

  Bên dưới nội dung thư, chọn nút Chèn Ảnh Trực tuyến.

 6. Dẫn hướng đến thư mục lưu trữ hình ảnh đã xoay, chọn ảnh đó, rồi chọn Mở.

Xoay ảnh được gửi cho bạn trong email

 1. Bấm Ctrl vào hình ảnh, rồi chọn Lưu Như.

 2. Lưu hình ảnh vào ổ cứng máy Mac của bạn.

 3. Chuyển sang Finder và dẫn hướng đến tệp bạn vừa lưu.

 4. Bấm đúp để mở hình ảnh.

  Hình ảnh sẽ mở ra trong cửa sổ Xem trước. 

 5. Trên nút thanh công cụ ở trên cùng, sử dụng nút Xoay trái để Nút Xoay Trái. xoay ảnh tăng dần 90 độ cho đến khi hình ảnh được định vị như bạn muốn.

 6. Trên menu Tệp , chọn Lưu.

Xoay ảnh bạn đang gửi cho ai đó

 1. Chọn ảnh bạn đã chèn trong thư.

 2. Bấm và giữ núm điều khiển xoay phía trên phần chính giữa trên cùng của hình ảnh. Kéo chuột theo hướng bạn muốn xoay hình ảnh, sau đó thả nút chuột. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×