Trong Đồ họa SmartArt, bạn có thể xoay văn bản theo chiều dọc để trình bày văn bản theo cạnh bên hoặc để tiết kiệm không gian mà không cần xoay toàn bộ đối tượng hoặc hình ảnh.

 1. Trong một Đồ họa SmartArt, đặt con trỏ vào văn bản bạn muốn xoay, bấm chuột phải vào văn bản, rồi chọn Định dạng Hiệu ứng Văn bản.

  Nút Định dạng Hiệu ứng Văn bản

 2. Trong pa-nen Định dạng Hình dạng, bên dưới HộpVăn bản , chọn hướng văn bản bạn muốn.

  Pa-nen Hiệu ứng Văn bản với hướng văn bản được chọn

 3. Chọn X để đóng pa-nen.

Nếu bạn muốn xoay một hoặc nhiều hình và văn bản đồ họa, hãy chọn hình dạng. Đi tới Định > Xoay, rồi chọn độ lớn hoặc kiểu xoay. Nếu bạn không thấy Xoay, hãy đi đến Định dạng > Căn chỉnh > Xoay, rồi chọn góc xoay.

Trong Đồ họa SmartArt, bạn có thể xoay văn bản theo chiều dọc để trình bày văn bản theo cạnh bên hoặc để tiết kiệm không gian mà không cần xoay toàn bộ đối tượng hoặc hình ảnh.

 1. Trong một Đồ họa SmartArt, đặt con trỏ vào văn bản bạn muốn xoay, bấm chuột phải vào văn bản, rồi chọn Định dạng Hiệu ứng Văn bản.

  Nút Định dạng Hiệu ứng Văn bản

 2. Trong hộp thoại Định dạng Hiệu ứng Văn bản, bên dưới Hộp Vănbản, chọn hướng văn bản bạn muốn.

 3. Chọn Đóng.

  Hộp thoại Định dạng Hiệu ứng Văn bản.

Nếu bạn muốn xoay một hoặc nhiều hình và văn bản đồ họa, hãy chọn hình dạng. Đi tới Định > Xoay, rồi chọn độ lớn hoặc kiểu xoay. Nếu bạn không thấy Xoay, hãy đi đến Định dạng > Căn chỉnh > Xoay, rồi chọn góc xoay.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×