Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Để xoay văn bản trong Word, trước tiên bạn phải đặt văn bản trong hộp văn bản, rồi xoay hộp văn bản đó.

 1. Chọn một hộp văn bản. Để biết thêm thông tin về cách chèn hộp văn bản, hãy xem mục Thêm, sao chép hoặc loại bỏ hộp văn bản trong Word.

 2. Thực hiện một trong các bước sau đây:

  • Chọn hộp văn bản, rồi đi đến Định dạng Hình dạng hoặc Định dạng Công cụ Vẽ >Xoay.

   Nút Xoay

   Sử dụng bất kỳ lệnh xoay nào trong danh sách.

  • Xoay hộp văn bản theo cách thủ công bằng cách chọn điểm điều khiển xoay hộp văn bản và kéo theo hướng mà bạn muốn. Để giữ góc xoay 15 độ, hãy nhấn và giữ Shift trong khi kéo núm điều khiển xoay.

   Điều khiển xoay hộp văn bản được chọn

 3. Chọn vị trí khác trên tài liệu của bạn để xem hộp văn bản đã xoay.

  Lưu ý: Hộp văn bản sẽ xuất hiện theo chiều ngang khi bạn chọn hộp văn bản để giúp chỉnh sửa văn bản dễ dàng hơn.

Phản chiếu văn bản trong hộp văn bản

Hành động này sẽ đảo ngược dòng hoặc đoạn văn bản trong hộp văn bản.

 1. Chọn hộp văn bản.

 2. Chọn Định dạng Hình dạng hoặc Định dạng Công cụ Vẽ.

 3. Chọn Hiệu ứng Văn bản Biểu tượng hiệu ứng văn bản > Xoay 3D > chọn Xoay 3D.

 4. Dưới Xoay 3-D, đặt Xoay X thành 180°.

  Hộp văn bản với 3D Xoay x 180 độ

Loại bỏ viền

 1. Chọn hộp văn bản.

 2. Đi đến Định dạng Hình dạng hoặc Định dạng Công cụ Vẽ > Viền ngoài Hìnhdạng , rồi chọn Không có Viền ngoài.

  Nút Viền ngoài Hình dạng

  Viền xung quanh hộp văn bản sẽ biến mất khi bạn bấm hoặc gõ nhẹ bên ngoài hộp văn bản.

Thay đổi viền

 1. Chọn viền hộp văn bản.

 2. Đi đến Định dạng Hình dạng hoặc Định dạng Công cụ Vẽ > Viền Ngoài Hình dạng để thay đổi màu viền ngoài, thay đổi độ dài đường kẻ hoặc thay đổi đường thành nét đứt.

  Nút Viền ngoài Hình dạng

 3. Chọn Hiệu ứng Hình dạng để thêm đổ bóng hoặc vầng sáng vào viền.

Lưu ý: Để xoay văn bản trong Word for Mac, trước tiên bạn phải đặt văn bản trong hộp văn bản, rồi xoay hộp văn bản đó.

 1. Chọn hộp văn bản để xoay. Để biết thêm thông tin về cách chèn hộp văn bản, hãy xem mục Thêm, sao chép hoặc loại bỏ hộp văn bản trong Word

 2. Chọn núm điều khiển xoay ở đầu hộp văn bản, rồi kéo theo hướng bạn muốn.

  Hình dạng với núm điều khiển xoay

  • Để giữ góc xoay 15 độ, hãy nhấn và giữ Shift trong khi kéo núm điều khiển xoay.

  • Khi bạn xoay nhiều hình, từng hình sẽ xoay quanh điểm trung tâm của riêng hình đó thay vì xoay theo nhóm.

  • Ngoài ra, bạn có thể chọn đối tượng, nhấn và giữ Option, rồi nhấn phím mũi tên trái hoặc phải để xoay.

Phản chiếu văn bản trong hộp văn bản

 1. Chọn hộp văn bản.

 2. Chọn Định dạng Hình.

 3. Chọn Hiệu ứng Văn bản Biểu tượng hiệu ứng văn bản > Xoay 3D > chọn Xoay 3D.

 4. Dưới Xoay 3-D, đặt Xoay X thành 180°.

Xoay góc chính xác

 1. Chọn hộp văn bản bạn muốn xoay.

 2. Đi tới Định dạng hình > xoay.

  Nút Xoay trên tab Định dạng

  • Nếu bạn không thấy Định dạng Hình , hãyđảm bảo bạn đã chọn hộp văn bản.

  • Nút Xoay có thể bị ẩn nếu kích cỡ màn hình của bạn bị giảm. Nếu bạn không thấy nút Xoay, hãy chọn Sắp xếp để thấy các nút ẩn trong nhóm Sắp xếp.

   Nút Xoay trên menu Sắp xếp

 3. Chọn một trong những mục sau đây:

  • Chọn Xem thêm tùy chọn xoay.

   Nhập độ lớn góc bạn muốn xoay đối tượng trong hộp Xoay. Bạn cũng có thể sử dụng các mũi tên để xoay đối tượng đến đúng vị trí mong muốn.

  • Chọn Xoay Phải 90° để xoay đối tượng 90 độ sang phải.

   Chọn Xoay Trái 90° để xoay đối tượng 90 độ sang bên trái.

   Menu Xoay Hình trong Office cho Mac

Nhóm đối tượng

Khi bạn nhóm các hộp văn bản, bạn sẽ kết hợp chúng để bạn có thể định dạng, di chuyển hoặc sao chép chúng dưới dạng một nhóm.

 1. Nhấn giữ Shift, chọn các hộp văn bản mà bạn muốn nhóm lại với nhau, rồi chọn Định dạng Hình dạng.

 2. Đi tới Sắp xếp > nhóm > nhóm.

  Nhóm đối tượng

Mẹo: Nếu Nhóm xuất hiện mờ hoặc không khả dụng thường là do bạn chưa chọn hai hoặc nhiều hộp văn bản để nhóm lại với nhau.

Xoay hộp văn bản

Lưu ý: Để xoay văn bản trong Word for Mac, trước tiên bạn phải đặt văn bản trong hộp văn bản, rồi xoay hộp văn bản đó.

 1. Đi tới Xem >trí In.

 2. Chọn hộp văn bản bạn muốn xoay hoặc lật, rồi chọn Định dạng.

 3. Bên dưới Sắpxếp , chọn Xoay.

  Nhóm Sắp đặt trong Word

  Để xoay hộp văn bản tới bất kỳ độ góc nào, trên đối tượng, kéo núm điều khiển xoay Núm điều khiển xoay.

 4. Chọn bất kỳ mục nào sau đây:

  • Xoay Phải 90

  • Xoay Trái 90

  • Lật Dọc

  • Lật Ngang

Nhóm các hộp văn bản

Khi bạn nhóm các hộp văn bản, bạn sẽ kết hợp chúng với nhau để bạn có thể định dạng, di chuyển hoặc sao chép chúng dưới dạng một nhóm.

 1. Đi tới Xem >trí In.

 2. Nhấn giữ Shift, chọn hộp văn bản mà bạn muốn nhóm lại với nhau, rồi chọn Định dạng >Ảnh.

 3. Bên dưới Sắpxếp , chọnNhóm , rồi chọn Nhóm.

  Nhóm Sắp đặt trong Word

Mẹo: Nếu Nhóm xuất hiện mờ hoặc không khả dụng thường là do bạn chưa chọn hai hoặc nhiều hộp văn bản để nhóm lại với nhau.

Word trên web sẽ hiển thị các tài liệu có chứa hộp văn bản đã xoay nhưng bạn không thể chèn hoặc xoay hộp văn bản. Để chèn hoặc xoay hộp văn bản, hãy mở tài liệu trong Word dành cho máy tính để bàn và thực hiện thay đổi ở đó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×