Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn muốn giữ bản ghi hoặc sao lưu các ghi chú dính của mình, bạn có thể xuất chúng. Điều này chỉ áp dụng nếu bạn đã đăng nhập vào ghi chú dính và đồng bộ các ghi chú của bạn (Phiên bản 3,0 trở lên).

Ghi chú dính được lưu trữ trong Outlook.com cùng với email, mục lịch và liên hệ của bạn. Có thể xuất ghi chú dính cùng với các mục Outlook.com khác.

Tìm hiểu cách sử dụng Outlook.com để xuất ghi chú dính của bạn.

Ghi chú dính được lưu trữ trong Outlook.com cùng với email, mục lịch và liên hệ của bạn. Có thể xuất ghi chú dính cùng với các mục Outlook khác.

Tìm hiểu cách sử dụng Outlook.com để xuất ghi chú dính của bạn.

Ghi chú dính được lưu trữ trong Outlook.com cùng với email, mục lịch và liên hệ của bạn. Có thể xuất ghi chú dính cùng với các mục Outlook.com khác.

Tìm hiểu cách sử dụng Outlook.com để xuất ghi chú dính của bạn.

Xem thêm

Bắt đầu với Ghi chú dính

Tạo ghi chú dính

Xem các ghi chú dính ở mọi nơi

Chia sẻ ghi chú dính

Xóa ghi chú dính

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×