Yêu cầu hệ thống tối thiểu

iOS: iOS 11

Windows: Windows 10 bản dựng 14393

Android: HĐH Android 5.0

Web: Phiên bản mới nhất của Safari, Internet Explorer 11, Chrome, Edge hoặc Firefox

Máy Mac:MacOS 10.13

Các tài khoản được hỗ trợ

Microsoft To Do miễn phí khi bạn sử dụng tài khoản Microsoft của mình, nghĩa là Microsoft To Do khả dụng cho tất cả khách hàng Microsoft 365 Family và Cá nhân. Cả tài khoản Microsoft miễn phí Microsoft 365 đăng ký đều dựa trên máy chủ Exchange Online nên theo mặc định, các tài khoản này sẽ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được nêu chi tiết bên dưới.

Ví dụ phổ biến về tài khoản Microsoft cá nhân là tài khoản bạn sử dụng để đăng nhập vào Skype, Outlook.com hoặc Xbox. Quản lý tài khoản Microsoft của bạn

Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học nhưng trước tiên bạn sẽ cần đảm bảo rằng tài khoản đó được hỗ trợ. 

Các đăng Microsoft 365 sau đây bao gồm giấy To Do, cần để sử dụng đăng Microsoft To Do với tài khoản cơ quan hoặc trường học:  

 • Microsoft 365 Business Basic

 • Microsoft 365 Business Standard

 • Microsoft 365 Business Premium

 • Microsoft 365  F3

 • Office 365 F2 - F3

 • Office 365 E1 - E5

 • Microsoft 365 E3 - E5

 • Office 365 Education E3

 • Office 365 A1 - A5

 • Microsoft 365 A3 - A5

 • Exchange Online (Plan 1)

 • Exchange Online (Plan 2)

 • Exchange Online Essentials

 • Exchange Online Kiosk

 • Exchange Online POP

Ngoài đăng ký hợp lệ, cần có một trong các giấy phép Exchange Online sau để người Microsoft To Do thể đồng bộ dữ liệu người dùng: 

 • Exchange Online (Plan 1)

 • Exchange Online (Plan 2)

 • Exchange Essentials

 • Exchange Online Kiosk

 • Exchange Online Plan 1

 • Exchange Online POP

 • Exchange Online (P1)

Các loại tài khoản hoặc đăng ký sau đây không được hỗ trợ: 

 • Tài khoản được lưu trữ thông qua bản cài đặt tại chỗ của Exchange Server

 • Tài khoản/đăng ký chính phủ

  • Ngoại lệ: Cộng đồng Chính phủ trên đám mây khoản Trung bình có To Do truy nhập tài khoản trên web

 • Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn hoặc Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

 • Microsoft 365 Tài khoản/đăng ký tại Đức do T-Mobile Systems vận hành

 • Microsoft 365 Tài khoản/đăng ký Trung Quốc do 21Vianet vận hành

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×