Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm YEARFRAC trong Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm YEARFRAC tính phần trong năm được thể hiện bằng số ngày trọn vẹn nằm giữa hai ngày (start_dateend_date). Ví dụ: Bạn có thể dùng hàm YEARFRAC để xác định phần lợi ích hay nghĩa vụ trong trọn một năm để gán cho một thời hạn cụ thể.

Cú pháp

YEARFRAC(start_date, end_date, [basis])

Cú pháp hàm YEARFRAC có các đối số sau đây:

  • Start_date    Bắt buộc. Ngày biểu thị ngày bắt đầu.

  • End_date    Bắt buộc. Ngày biểu thị ngày kết thúc.

  • Basis    Tùy chọn. Loại cơ sở đếm ngày sẽ dùng.

Cơ sở

Cơ sở đếm ngày

0 hoặc bỏ qua

US (NASD) 30/360

1

Thực tế/thực tế

2

Thực tế/360

3

Thực tế/365

4

European 30/360

Quan trọng: 

  • Nên nhập ngày bằng hàm DATE hoặc nhập như là kết quả của những công thức hay hàm khác. Ví dụ: Sử dụng DATE(2018,5,23) cho ngày 23/05/2018. Vấn đề có thể xảy ra nếu nhập ngày tháng dạng văn bản.

  • Hàm YEARFRAC có thể trả về một kết quả không chính xác nếu sử dụng cơ sở số ngày US (NASD) 30/360 và start_date là ngày cuối cùng trong tháng Hai.

Chú thích

  • Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 01/01/1900 có số sê-ri là 1 và ngày 01/01/2018 có số sê-ri là 43101 vì ngày 01/01/2018 là 43.101 ngày sau ngày 01/01/1900.

  • Tất cả đối số bị cắt cụt thành số nguyên.

  • Nếu start_date hoặc end_date không phải là ngày hợp lệ, hàm YEARFRAC trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu basis < 0 hoặc nếu basis > 4, hàm YEARFRAC trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

01/01/2012

Ngày bắt đầu

30/07/2012

Ngày kết thúc

Công thức

Mô tả

Kết quả

=YEARFRAC(A2,A3)

Phần trong năm từ 01/01/2012 đến 30/07/2012, bỏ qua đối số Basis.

0,58055556

=YEARFRAC(A2,A3,1)

Phần của năm giữa cũng những ngày đó, sử dụng đối số basis là Thực tế/thực tế. Vì 2012 là năm nhuận nên có 366 ngày.

0,57650273

=YEARFRAC(A2,A3,3)

Phần của năm giữa cũng những ngày đó, sử dụng đối số basis là Thực tế/365. Sử dụng đối số basis là 365 ngày.

0,57808219

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×