Z.TEST (Hàm Z.TEST)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng của Z. Test  hàm trong Microsoft Excel.

Trả về giá trị P một phía của kiểm tra z.

Đối với một trung bình tổng thể giả thuyết nhất định, x, hàm Z.TEST trả về xác suất rằng trung độ mẫu sẽ lớn hơn trung bình quan sát trong bộ dữ liệu (mảng) — tức là, trung độ mẫu quan sát được.

Để xem cách dùng hàm Z.TEST trong công thức để tính giá trị xác suất hai phía, hãy xem phần Chú thích bên dưới.

Cú pháp

Z.TEST(array,x,[sigma])

Cú pháp hàm Z.TEST có các đối số sau đây:

 • Array     Bắt buộc. Mảng hay khoảng dữ liệu để kiểm tra x.

 • x     Bắt buộc. Giá trị cần kiểm tra.

 • Sigma     Tùy chọn. Độ lệch chuẩn tổng thể (đã biết). Nếu bỏ qua, độ lệch chuẩn mẫu sẽ được dùng.

Chú thích

 • Nếu mảng trống, hàm Z.TEST trả về giá trị lỗi #N/A.

 • Hàm Z.TEST được tính toán như sau khi không bỏ qua sigma:

  Z. test ( Array, x, Sigma ) = 1- Norm. S. Dist ((mảng trung bình (Array)-x)/(Sigma/√ n), True)

  hoặc khi bỏ qua sigma:

  Z. test ( Array, x ) = 1- Norm. S. Dist ((mảng trung bình)-x)/(hàm stdev (Array)/√ n), True)

  trong đó x là trung độ mẫu AVERAGE(array), và n là COUNT(array).

 • Hàm Z.TEST cho biết xác suất trung độ mẫu sẽ lớn hơn giá trị quan sát được AVERAGE(array) khi trung bình tổng thể cơ sở là μ0. Từ đối xứng của phân bố Chuẩn hóa, nếu AVERAGE(array) < x, hàm Z.TEST sẽ trả về giá trị lớn hơn 0,5.

 • Có thể dùng công thức Excel sau đây để tính toán xác suất hai phía rằng trung độ mẫu sẽ xa x (theo bất kỳ hướng nào) hơn AVERAGE(array) khi trung bình tổng thể cơ sở là x:

  =2 * MIN(Z.TEST(array,x,sigma), 1 - Z.TEST(array,x,sigma)).

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=Z.TEST(A2:A11,4)

Giá trị xác suất một phía của kiểm tra z cho tập dữ liệu ở trên, với trung bình tổng thể giả thuyết là 4 (0,090574)

0,090574

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11,4), 1 - Z.TEST(A2:A11,4))

Giá trị xác suất hai phía của kiểm tra z cho tập dữ liệu ở trên, với trung bình tổng thể giả thuyết là 4 (0,181148)

0,181148

=Z.TEST(A2:A11,6)

Giá trị xác suất một phía của kiểm tra z cho tập dữ liệu ở trên, với trung bình tổng thể giả thuyết là 6 (0,863043)

0,863043

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11,6), 1 - Z.TEST(A2:A11,6))

Giá trị xác suất hai phía của kiểm tra z cho tập dữ liệu ở trên, với trung bình tổng thể giả thuyết là 6 (0,273913)

0,273913

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×