Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm Z.TEST  trong Microsoft Excel.

Trả về giá trị P một phía của kiểm tra z.

Đối với một trung bình tổng thể giả thuyết nhất định, x, hàm Z.TEST trả về xác suất rằng trung độ mẫu sẽ lớn hơn trung bình quan sát trong bộ dữ liệu (mảng) — tức là, trung độ mẫu quan sát được.

Để xem cách dùng hàm Z.TEST trong công thức để tính giá trị xác suất hai phía, hãy xem phần Chú thích bên dưới.

Cú pháp

Z.TEST(array,x,[sigma])

Cú pháp hàm Z.TEST có các đối số sau đây:

 • Mảng     Bắt buộc. Mảng hay khoảng dữ liệu để kiểm tra x.

 • x     Bắt buộc. Giá trị cần kiểm tra.

 • Sigma     Tùy chọn. Độ lệch chuẩn tổng thể (đã biết). Nếu bỏ qua, độ lệch chuẩn mẫu sẽ được dùng.

Chú thích

 • Nếu mảng trống, hàm Z.TEST trả về giá trị lỗi #N/A.

 • Hàm Z.TEST được tính toán như sau khi không bỏ qua sigma:

  Z.TEST( array,x,sigma ) = 1- Norm.S.Dist ((Average(array)- x) / (sigma/√n),TRUE)

  hoặc khi bỏ qua sigma:

  Z.TEST( array,x ) = 1- Norm.S.Dist ((Average(array)- x) / (STDEV(array)/√n),TRUE)

  trong đó x là trung độ mẫu AVERAGE(array), và n là COUNT(array).

 • Hàm Z.TEST cho biết xác suất trung độ mẫu sẽ lớn hơn giá trị quan sát được AVERAGE(array) khi trung bình tổng thể cơ sở là μ0. Từ đối xứng của phân bố Chuẩn hóa, nếu AVERAGE(array) < x, hàm Z.TEST sẽ trả về giá trị lớn hơn 0,5.

 • Có thể dùng công thức Excel sau đây để tính toán xác suất hai phía rằng trung độ mẫu sẽ xa x (theo bất kỳ hướng nào) hơn AVERAGE(array) khi trung bình tổng thể cơ sở là x:

  =2 * MIN(Z.TEST(array,x,sigma), 1 - Z.TEST(array,x,sigma)).

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=Z.TEST(A2:A11,4)

Giá trị xác suất một phía của kiểm tra z cho tập dữ liệu ở trên, với trung bình tổng thể giả thuyết là 4 (0,090574)

0,090574

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11,4), 1 - Z.TEST(A2:A11,4))

Giá trị xác suất hai phía của kiểm tra z cho tập dữ liệu ở trên, với trung bình tổng thể giả thuyết là 4 (0,181148)

0,181148

=Z.TEST(A2:A11,6)

Giá trị xác suất một phía của kiểm tra z cho tập dữ liệu ở trên, với trung bình tổng thể giả thuyết là 6 (0,863043)

0,863043

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11,6), 1 - Z.TEST(A2:A11,6))

Giá trị xác suất hai phía của kiểm tra z cho tập dữ liệu ở trên, với trung bình tổng thể giả thuyết là 6 (0,273913)

0,273913

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×