Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Là nhà bán lẻ Microsoft Cloud Partner, bạn có thể quản lý các đăng ký của khách hàng trực tiếp từ Trung tâm quản trị đối tác. Bạn có thể xem chi tiết về các đăng ký hiện tại của họ, thực hiện thay đổi về số lượng giấy phép hoặc thêm và loại bỏ đăng ký. Khi bạn tạo một tài khoản khách hàng, khách hàng đó sẽ không thể quản lý đăng ký, thanh toán hay cấp phép. Bạn cần quản lý thông tin này cho khách hàng của mình.

Lưu ý: Bạn đang tìm nội dung trợ giúp Đối tác khác? Xem qua mục Trợ giúp đối tác.

Xem đăng ký của khách hàng

Lưu ý: Nếu khách hàng của bạn đã mua đăng ký trực tiếp thì bạn có thể xem nhưng không thể quản lý các đăng ký đó. Bạn chỉ có thể thực hiện thay đổi với các đăng ký mà bạn đã mua cho khách hàng của mình.

 1. Trong Trung tâm quản trị đối tác từ chế độ xem danh sách trong mục Quản lý khách hàng, bạn có thể dễ dàng xem các đăng ký thuộc khách hàng của mình bằng cách chọn khách hàng đó trong chế độ xem danh sách. Đăng ký của khách hàng sẽ hiển thị trong ngăn hành động.

 2. Bấm vào đăng ký bất kỳ để mở trang Đăng ký, nơi bạn có thể xem hoặc thay đổi số lượng giấy phép và trạng thái.

Thay đổi số lượng giấy phép cho đăng ký hiện tại của khách hàng

 1. Trong Trung tâm quản trị đối tác từ chế độ xem danh sách trong Quản lý khách hàng, chọn khách hàng mà bạn muốn quản lý, rồi bấm vào đăng ký từ ngăn hành động bên phải.

 2. Chọn đăng ký mà bạn muốn thay đổi, rồi bấm vào sửa đổi số lượng.

 3. Nhập số lượng giấy phép mới cho tổ chức, rồi bấm vào gửi.

Thay đổi trạng thái của đăng ký

Bạn có thể thay đổi trạng thái của khách hàng từ hiện hoạt thành đã tạm ngừng. Khi đăng ký của khách hàng bị tạm ngừng, khách hàng sẽ bắt đầu quy trình hủy bỏ tài khoản của họ. Để biết thêm thông tin về cách người dùng có thể truy nhập tài khoản Microsoft 365 và dữ liệu tài khoản của họ, hãy xem mục hủy bỏ trước khi kết thúc phần hạn của bạnhủy bỏ đăng kýcủa mình.

 1. Trong Trung tâm quản trị đối tác từ chế độ xem danh sách trong Quản lý khách hàng, chọn khách hàng mà bạn muốn quản lý, rồi bấm vào đăng ký từ ngăn hành động bên phải.

 2. Chọn đăng ký mà bạn muốn thay đổi, rồi bấm vào thay đổi trạng thái.

 3. Xác minh rằng đây là đăng ký mà bạn muốn tạm ngừng hoặc kích hoạt, rồi chọn Tạm ngừng hoặc Kích hoạt từ hộp thả xuống.

 4. Bấm lưu.

Thêm một đăng ký mới cho khách hàng

Sau khi bạn đã thêm một máy khách và đã tạo một tài khoản Microsoft 365, bạn có thể thêm các đăng ký bổ sung vào tài khoản của họ.

 1. Trong Trung tâm quản trị đối tác từ chế độ xem danh sách trong Quản lý khách hàng, chọn khách hàng mà bạn muốn quản lý, rồi bấm vào Thêm đăng ký mới từ ngăn hành động bên phải.

 2. Chọn đăng ký mà bạn muốn thêm từ hộp thả xuống Chọn gói đăng ký. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy các gói đăng ký mà mình được phép bán.

 3. Nhập số lượng giấy phép cho đăng ký này vào trường Số lượng giấy phép.

 4. Bấm vào gửi.

 5. Xác minh rằng số lượng giấy phép là chính xác trong trường xác nhận, rồi bấm vào đã xong.

 6. Bạn sẽ trở về trang Đăng ký và đăng ký mới sẽ được liệt kê.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×