Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quay lại danh sách quốc gia hoặc khu vực

Bảo hành Giới hạn Tiêu chuẩn

Bảo hành Giới hạn Tiêu chuẩn áp dụng cho Surface, Xbox, phụ kiện PC, HoloLens và Azure Kinect DK ở Trung Quốc.

Ngôn ngữ

Sản phẩm

Liên kết Tải xuống

Tiếng Trung Quốc (Giản thể)

Surface, Xbox, phụ kiện PC, HoloLens và Azure Kinect DK

Tải về

Bảo hành Giới hạn Tiêu chuẩn Thương mại Surface cho Surface Pro 7, Surface Pro 7+, Surface Pro 8, Surface Pro 9, Surface Pro X, Surface Pro 10, Surface Laptop 3, Surface Laptop 4, Surface Laptop 5, Surface Laptop 6, Surface Book 3, Surface Laptop Go, Surface Laptop Go 2, Surface Laptop Go 3, Surface Laptop Studio và Surface Laptop Studio 2

Tải về

Điều khoản và Điều kiện của Gói Bảo vệ

Surface (Người tiêu dùng)

Ngôn ngữ

Ngày mua

Liên kết Tải xuống

Tiếng Trung Quốc (Giản thể)

Vào hoặc sau ngày 1 tháng 6 năm 2023

Tải về

Vào hoặc sau ngày 11 tháng 2 năm 2022 và vào hoặc trước ngày 31/5/2023

Tải về

Vào hoặc sau ngày 12 tháng 10 năm 2019 và vào hoặc trước ngày 10 tháng 2 năm 2022

Tải về

Surface (Người tiêu dùng), Xbox

Ngôn ngữ

Ngày mua

Liên kết Tải xuống

Tiếng Trung Quốc (Giản thể)

Vào hoặc sau ngày 1 tháng 6 năm 2023

Tải về

Vào hoặc sau ngày 11 tháng 2 năm 2022 và vào hoặc trước ngày 31/5/2023

Tải về

Vào hoặc sau ngày 6 tháng 6 năm 2018 và vào hoặc trước ngày 10 tháng 2 năm 2022

Tải về

Surface (Business, Enterprise và Education)

Ngôn ngữ

Ngày mua

Liên kết Tải xuống

Tiếng Trung Quốc (Giản thể)

Vào hoặc sau ngày 21 tháng 9 năm 2023

Tải về

Vào hoặc sau ngày 1 tháng 6 năm 2023

(Các thiết bị áp dụng: Surface Go 2, Surface Go 3, Surface Laptop 2, Surface Laptop 3, Surface Laptop 4, Surface Laptop 5, Surface Pro 6, Surface Pro 7, Surface Pro 7+, Surface Pro 8, Surface Pro 9, Surface Pro X, Surface Laptop Studio)

Tải về

Vào hoặc sau ngày 22/12/2021 và vào hoặc trước ngày 31/5/2023

Tải về

Vào hoặc sau ngày 1/2/2020 và vào hoặc trước ngày 21/12/2021

Tải về

Vào hoặc sau ngày 1/8/2018 và vào hoặc trước ngày 31/1/2020

Tải về

Ngôn ngữ

Ngày mua

Liên kết Tải xuống

Tiếng Trung Quốc (Giản thể)

Vào hoặc sau ngày 21 tháng 9 năm 2023

Tải về

Vào hoặc sau ngày 1 tháng 6 năm 2023

(Các thiết bị áp dụng: Surface Go 2, Surface Go 3, Surface Laptop 2, Surface Laptop 3, Surface Laptop 4, Surface Laptop 5, Surface Pro 6, Surface Pro 7, Surface Pro 7+, Surface Pro 8, Surface Pro 9, Surface Pro X, Surface Laptop Studio)

Tải về

Vào hoặc sau ngày 1/2/2020 và vào hoặc trước ngày 31/5/2023

Tải về

Vào hoặc sau ngày 1/8/2018 và vào hoặc trước ngày 31/1/2020

Tải về

Surface Hub

Ngôn ngữ

Ngày mua

Liên kết Tải xuống

Tiếng Trung Quốc (Giản thể)

Đã mua vào hoặc sau ngày 1/6/2023

Tải về

Đã mua vào hoặc sau ngày 21/12/2021 và vào hoặc trước ngày 31/5/2023

Tải về

Đã mua vào hoặc sau ngày 27/11/2020 và vào hoặc trước ngày 20/12/2021

Tải về

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×