Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quay lại danh sách quốc gia hoặc khu vực

Bảo hành Giới hạn Tiêu chuẩn

Bảo hành Giới hạn Tiêu chuẩn áp dụng cho các thiết bị Surface, Xbox, phụ kiện PC và HoloLens tại Việt Nam.

Ngôn ngữ

Liên kết Tải xuống

Tiếng Việt

Tải về

Điều khoản và điều kiện của Gói Bảo vệ

Ngôn ngữ

Ngày Mua

Liên kết Tải xuống

Tiếng Việt

Vào hoặc sau ngày 1 tháng 6 năm 2023

Tải về

Vào hoặc sau ngày 22/12/2021 và vào hoặc trước ngày 31/5/2023

Tải về

Vào hoặc sau ngày 30/10/2020 và vào hoặc trước ngày 21/12/2021

Tải về

Ngôn ngữ

Ngày Mua

Liên kết Tải xuống 

Tiếng Việt

Vào hoặc sau ngày 21 tháng 9 năm 2023

Tải về

Điều khoản và điều kiện của dịch vụ

Ngôn ngữ

Liên kết Tải xuống

Tiếng Việt

Tải về

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×