Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu cơ sở dữ liệu Access của bạn chứa Visual Basic for Applications (VBA), bạn có thể ẩn mã đó bằng cách lưu cơ sở dữ liệu của mình theo định dạng tệp .accde. Việc lưu một cơ sở dữ liệu dưới dạng tệp .accde sẽ biên dịch tất cả các mô-đun mã VBA, loại bỏ tất cả mã nguồn có thể chỉnh sửa và nén cơ sở dữ liệu đích. Mã VBA của bạn vẫn giữ chức năng của nó, nhưng không thể xem hoặc chỉnh sửa mã. Nói chung, cơ sở dữ liệu sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường — bạn vẫn có thể cập nhật dữ liệu và chạy báo cáo.

Trong bài viết này

Create tệp .accde

Sử dụng quy trình sau đây để tạo tệp .accde. Quy trình này khiến tệp .accdb gốc không được thay đổi.

 1. Mở cơ sở dữ liệu của bạn , rồi bấm > Lưu Dưới dạng.

 2. Trên vùng Lưu Dưới dạng , bên dưới Lưu Cơ sở dữ liệu Dưới dạng, chọn Đặt ACCDE , rồi bấm vào Lưu Dưới dạng.

 3. Trong hộp thoại Lưu Như, duyệt đến vị trí bạn muốn lưu tệp .accde.

 4. Hoặc bạn có thể nhập tên mới cho tệp trong hộp Tên tệp.

 5. Bấm Lưu.

  Nếu tệp theo tên mà bạn chỉ định đã tồn tại, Access sẽ nhắc bạn thay thế tệp hiện có. Bấm để ghi đè lên tệp .accde hiện có hoặc bấm Không để trở về hộp thoại Lưu Như và nhập tên tệp mới.

Access sẽ tạo tệp .accde, đóng tệp .accdb gốc, rồi mở tệp .accde.

Chức năng được thay đổi trong tệp .accde

Việc lưu cơ sở dữ liệu Access của bạn dưới dạng tệp .accde không hoàn toàn ngăn các thay đổi đối với thiết kế cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, không thể thực hiện các tác vụ sau đây trong tệp .accde:

 • Sửa đổi hoặc tạo biểu mẫu, báo cáo hoặc mô-đun.

 • Sử dụng hộp thoại Tham chiếu VBA để thêm, xóa hoặc thay đổi tham chiếu đến thư viện đối tượng hoặc cơ sở dữ liệu.

 • Xem hoặc sửa đổi mã VBA.

 • Nhập hoặc xuất biểu mẫu, báo cáo hoặc mô-đun Access. Tuy nhiên, bạn có thể nhập hoặc xuất bảng, truy vấn và macro sang cơ sở dữ liệu .accdb.

Sự cố với việc sửa đổi biểu mẫu, báo cáo hoặc mô-đun

Hãy đảm bảo giữ bản sao của cơ sở dữ liệu Access gốc của bạn. Nếu bạn muốn sửa đổi thiết kế của biểu mẫu, báo cáo hoặc mô-đun trong tệp .accde, bạn phải sửa đổi cơ sở dữ liệu Access gốc (tệp .accdb), rồi lưu lại dưới dạng tệp .accde. Việc lưu cơ sở dữ liệu Access có chứa các bảng dưới dạng tệp .accde có thể dẫn đến các vấn đề khi điều hòa các phiên bản khác nhau của dữ liệu nếu sau này bạn muốn sửa đổi thiết kế của biểu mẫu, báo cáo hoặc mô-đun. Vì lý do này, việc lưu cơ sở dữ liệu Access dưới dạng tệp .accde phù hợp nhất với cơ sở dữ liệu ngoại vi của cơ sở dữ Ứng dụng đầu trước/đầu sau.

Hạn chế lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng tệp .accde

Một số hạn chế có thể ngăn bạn lưu cơ sở dữ liệu Access dưới dạng tệp .accde:

 • Bạn phải có quyền truy nhập mật khẩu vào mã VBA.

 • Nếu cơ sở dữ liệu Access của bạn tham chiếu đến một cơ sở dữ liệu Access khác hoặc bổ trợ, bạn phải lưu tất cả các cơ sở dữ liệu hoặc phần bổ trợ Access trong chuỗi tham chiếu dưới dạng tệp .accde.

Nếu bạn mã hóa cơ sở dữ liệu bằng mật khẩu trước khi lưu dưới dạng tệp .accde, tệp .accde cũng sẽ được mã hóa và bạn sẽ phải nhập mật khẩu mỗi lần mở. Nếu bạn không muốn tệp .accde được mã hóa, bạn phải giải mã tệp .accdb trước khi lưu thành tệp .accde. Sau khi bạn lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng tệp .accde, bạn có thể mã hóa lại tệp .accdb. Sử dụng quy trình sau đây để giải mã tệp .accdb:

 1. Trên tab Tệp, hãy bấm Thông tin, rồi bấm Giải mã Cơ sở dữ liệu

  Hộp thoại Bỏ thiết đặt Mật khẩu Cơ sở dữ liệu xuất hiện.

 2. Trong hộp thoại Bỏ đặt Mật khẩu Cơ sở dữ liệu, trong hộp Mật khẩu , nhập mật khẩu cơ sở dữ liệu.

 3. Bấm vào OK.

Cách hoạt động của tham chiếu với tệp .accde

Nếu bạn tìm cách tạo tệp .accde từ cơ sở dữ liệu Access (.accdb) hoặc từ phần bổ trợ Access (.accda) tham chiếu đến một cơ sở dữ liệu hay phần bổ trợ khác của Access, Access sẽ hiển thị thông báo lỗi và không cho phép bạn hoàn thành thao tác. Để lưu cơ sở dữ liệu tham chiếu đến cơ sở dữ liệu khác dưới dạng tệp .accde, bạn phải lưu tất cả các cơ sở dữ liệu trong chuỗi tham chiếu dưới dạng tệp .accde, bắt đầu từ cơ sở dữ liệu đầu tiên được tham chiếu. Sau khi lưu cơ sở dữ liệu đầu tiên dưới dạng tệp .accde, sau đó bạn phải cập nhật tham chiếu trong cơ sở dữ liệu tiếp theo để trỏ tới tệp .accde mới trước khi lưu dưới dạng tệp .accde, v.v.

Ví dụ: giả sử cơ sở dữ liệu1.accdb tham chiếu Cơ sở dữ liệu2.accdb và Cơ sở dữ liệu2.accdb tham chiếu Cơ sở dữ liệu3.accda. Để lưu Cơ sở dữ liệu1.accdb dưới dạng tệp .accde, hãy làm như sau:

 1. Lưu Database3.accda dưới dạng Database3.accde.

 2. Mở Cơ sở dữ liệu 2.accdb, rồi thay đổi tham chiếu để trỏ tới tệp mới có tên Database3.accde.

 3. Lưu Cơ sở dữ liệu2.accdb dưới dạng Database2.accde.

 4. Mở Cơ sở dữ liệu1.accdb, rồi thay đổi tham chiếu để trỏ tới tệp mới có tên Database2.accde.

 5. Lưu Cơ sở dữ liệu1.accdb dưới dạng Database1.accde.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×