Triệu chứng

Trong Microsoft Office Word, nếu bạn chèn một tiêu đề trong tài liệu, chèn một tham chiếu chéo, và sau đó chèn một tiêu đề với định dạng tham chiếu chéo Hiển thị số khác thông báo lỗi sau:

Lỗi. Nguồn không tìm thấy tài liệu tham khảo.

Nguyên nhân

Sự cố này có thể xảy ra nếu bạn bấm để chọn các
Nhãn từ chú thích ngoại trừ hộp kiểm trong tiêu đề ban đầu.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho" trong bài viết này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×