Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Áp dụng cho:

Microsoft .NET Framework 4.8

Tóm tắt

Các cải thiện về bảo mật

Không có cải thiện bảo mật mới nào trong bản phát hành này.

Cải thiện chất lượng và độ tin cậy

DS1

- Giải quyết sự cố sau khi khách hàng cài đặt bản cập nhật Bảo mật 11 Tháng Một và/hoặc bản cập nhật 18 Tháng Một, các ứng dụng tận dụng các API .NET Framework System.DirectoryServices dành riêng cho việc lấy hoặc đặt Thông tin Tin tin Tin cậy Rừng có thể gặp lỗi hoặc gặp sự cố với nhiều lỗi khác nhau, bao gồm vi phạm truy nhập (0xc0000005)

1 Dịch vụ Thư mục (DS)

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Hiện tượng

Việc cài đặt bản cập nhật .NET Framework tích lũy tháng 2 năm 2022 sẽ gỡ cài đặt bản cập nhật này.

Cách giải quyết

Cài đặt lại bản cập nhật này sau khi cài đặt bản cập .NET Framework tích lũy mới nhất.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Điều kiện tiên quyết:

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài .NET Framework cài đặt 4.8.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Cập nhật và Microsoft Update

Không

Không có.  Những thay đổi này sẽ được bao gồm trong bản cập nhật tiếp theo cho kênh này.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft .

Windows Server Update Services (WSUS)

Không

Bạn có thể nhập các bản cập nhật này theo cách thủ công Windows Dịch vụ Cập nhật Máy chủ (WSUS) Microsoft Endpoint Configuration Manager. Để biết hướng dẫn về WSUS, hãy xem WSUS và Site Danh mục. Để biết hướng dẫn về Bộ quản lý Cấu hình, hãy xem Nhập các bản cập nhật từ Danh mục Microsoft Update.

Cập nhật thông tin loại bỏ

Chú ý Chúng tôi không khuyên bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào. Để loại bỏ bản cập nhật này, hãy dùng mục Chương trình và Tính năng trong Panel Điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.


Thông tin tệp
Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Windows tin tệp Server 2012

Lưu ý: Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt không được liệt kê.

Thông tin tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Yêu cầu SP

Nhánh dịch vụ

System.DirectoryServices.dll

4.8.4475.0

421,888

24/01/2022

18:48

x64

Not Applicable

Not Applicable

System.DirectoryServices.dll

4.8.4475.0

421,888

24/01/2022

18:48

x86

Not Applicable

Not Applicable

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Yêu cầu SP

Nhánh dịch vụ

System.DirectoryServices.dll

4.8.4475.0

421,888

24/01/2022

18:48

x86

Not Applicable

Not Applicable

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×