Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dynamics 365

Giới thiệu

Service Update 9.0.27 for Microsoft Dynamics CRM (on-premises) 9.0 is now available. Bài viết này mô tả các hotfix và cập nhật có trong Cập nhật Dịch vụ 9.0.27.

Thông tin Bổ sung

Cập nhật gói

Số Phiên bản

Cập nhật Dịch vụ 0.27 cho người Microsoft Dynamics CRM (tại chỗ) 9.0

9.0.27.2

Để xác định tổ chức của bạn có áp dụng bản cập nhật này hay không, hãy kiểm tra số hiệu phiên Microsoft Dynamics CRM Online của bạn. Chọn biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải, rồi chọn Giới thiệu.

Thông tin cập nhật

Bản cập nhật 0.27 của Microsoft Dynamics 365 (tại chỗ) hiện đang sẵn dùng.

Tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Tải xuống gói Microsoft Dynamics 365 (tại chỗ) Bản cập nhật 0.27 ngay bây giờ.

Cập nhật Dịch vụ 0.27 giải quyết các sự cố sau đây

Chức năng được sửa chữa

Danh sách chi tiết các mục sau trong Dynamics không hoạt động nhưng hiện đã được sửa chữa:

  • Các đặc quyền được liên kết với giấy phép đã được cấp tự động một phần.

  • Xếp thứ tự theo mệnh đề không nhất trí khi ngôn ngữ khác với ngôn ngữ máy chủ cơ sở.

  • Lưới con trên biểu mẫu thực thể tùy chỉnh không hiển thị biểu tượng loại bỏ.

  • Cảnh báo không chính xác khi thực thi Kế hoạch Làm việc.

  • Dạng xem liên kết với các thành viên không hiển thị dữ liệu từ một thực thể khác.

Lưu ý: Một dấu sao (*) ở cuối bản sửa lỗi biểu thị mục sửa chữa này đã được hợp nhất trong nhiều bản phát hành cập nhật dịch vụ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×