Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Dịch vụ Cập Nhật 1 cho Microsoft Dynamics CRM Online 7.0.1 có sẵn. Bài viết này mô tả các hotfix và bản Cập Nhật được bao gồm trong bản Cập Nhật dịch vụ 1.

Thông tin

Xây dựng số và tên tệp

Gói Cập Nhật

Tạo số

Bản Cập Nhật dịch vụ 1 cho Microsoft Dynamics CRM trực tuyến 7.0.1

7.0.1.228


Để xác định xem tổ chức của bạn đã áp dụng bản cập nhật này, hãy kiểm tra số phiên bản của Microsoft Dynamics CRM Online. Bấm vào biểu tượng hình bánh răng ở góc trên bên phải, và sau đó bấm về.

Bản Cập Nhật dịch vụ 1 cho Microsoft Dynamics CRM trực tuyến 7.0.1

Dịch vụ Cập Nhật 1 giải quyết các vấn đề sau:

  • Hộp thư bằng cách sử dụng đồng bộ hóa phía máy chủ bị khóa nữa thì họ nên và dừng xử lý.

  • Không thể xác định các điều kiện quy tắc kinh doanh.

  • Không thể chuyển nhập đã chứa việc xử lý dòng hoặc tuỳ chỉnh hoạt động sau khi nâng cấp lên Microsoft Dynamics CRM 2015.

  • Hộp thư bị vô hiệu hoá để đồng bộ hóa phía máy chủ cho cuộc hẹn, danh bạ và tác vụ khi cuộc hẹn có múi giờ trùng lặp.

Tác giả: taskar
Người viết: v-deni;
Biên tập: aaronricmatbrown
Biên tập viên: v-jonwoo, v-jesits tybosse

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×