Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Cập Nhật dịch vụ 2 dành cho Microsoft Dynamics CRM Online 8.0.1 có sẵn. Bài viết này mô tả các hotfix và bản Cập Nhật được bao gồm trong dịch vụ Cập Nhật 2.

Thông tin

Xây dựng số và tên tệp

Gói Cập Nhật

Xây dựng số

Cập Nhật dịch vụ 2 dành cho Microsoft Dynamics CRM Online 8.0.1

8.0.1.0090


Để xác định xem tổ chức của bạn đã áp dụng bản cập nhật này, hãy kiểm tra số phiên bản của Microsoft Dynamics CRM Online. Bấm vào biểu tượng hình bánh răng ở góc trên bên phải, và sau đó bấm về.

Cập Nhật dịch vụ 2 dành cho Microsoft Dynamics CRM Online 8.0.1

Dịch vụ Cập Nhật 2 giải quyết các vấn đề sau:

  • Bản sao đầy đủ của một tổ chức với thoại khách hàng cài đặt không thành công do dỡ cài đặt giải pháp.

  • Nhập các giải pháp không thành công, vì có một quy tắc SLA/định tuyến hoạt động trong môi trường mục tiêu.

  • Người tham dự không thể theo dõi các cuộc hẹn trong CRM cho Outlook bằng cách sử dụng đồng bộ hóa phía máy chủ cho cuộc hẹn, danh bạ và tác vụ (ACT).

  • Sử dụng công cụ vẽ mẫu mới, một sự kiện thay đổi trên không được kích hoạt khi tạo một hồ sơ mới vào trường tìm kiếm.

  • Khi sử dụng các kết hợp Exchange Server hồ sơ Email, lỗi "phía máy chủ đồng bộ hóa cho cuộc hẹn, danh bạ và tác vụ không được hỗ trợ cho các loại máy chủ POP3 hoặc SMTP. Chọn loại hỗ trợ email hoặc thay đổi phương pháp đồng bộ hoá cho cuộc hẹn, danh bạ và tác vụ để không"xảy ra khi cố gắng đặt phương pháp cấu hình mặc định cho cuộc hẹn, danh bạ và tác vụ đồng bộ hóa phía máy chủ hoặc bộ định tuyến Email.

  • Việc xử lý dòng biến mất khỏi Dynamics CRM 2016 Cập Nhật 0,1.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×