You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Microsoft đã phát hành một bản cập nhật tích lũy cho Microsoft Lync Server 2013, các Cấu phần Cốt lõi. Số phiên bản của bản cập nhật này là 5.0.8308.1182.

Các cải tiến và bản sửa lỗi

Bản cập nhật tích lũy này tạo ra những cải tiến và sửa lỗi sau:

Thông tin Bổ sung

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản cập nhật tích lũy này.

Thông tin sổ đăng ký

Để dùng một trong các cập nhật tích lũy trong gói này, bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật tích lũy này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Cập nhật tích lũy này thay thế bản cập nhật tích lũy Tháng Chín 2021 5.0.8308.1149 cho Lync Server 2013, Cấu phần Cốt lõi (microsoft.com)

Cập nhật thông tin cài đặt gói

  • Lync Server 2013 - Standard Edition Server

  • Lync Server 2013 - Phiên bản dành cho Doanh nghiệp - Máy chủ Front End

  • Lync Server 2013 - Giám đốc

  • Lync Server 2013 - Edge Server

  • Lync Server 2013 - Máy chủ Trung gian Độc lập

  • Lync Server 2013 - Máy chủ Giám sát

  • Lync Server 2013 - Máy chủ Lưu trữ

  • Lync Server 2013 - Công cụ Quản trị

  • Lync Server 2013 - Máy chủ Trò chuyện Liên tục

  • Lync Server 2013 - Máy chủ Ứng dụng Tin cậy

Sau khi cài đặt bản cập nhật, phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của thuộc tính tệp được liệt kê trong bảng sau.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Cdrdb.sql

Không áp dụng

1,295,274

06/06/2015

17:32

Không áp dụng

Component_gac_microsoft.rtc.internal.dll

5.0.8308.992

99,624

08/06/17

18:15

x86

Component_gac_microsoft.rtc.internal.storage.dll

5.0.8308.420

781,496

Ngày 1 tháng 6 năm 2013

3:06

x86

Dbcommon.sql

Không áp dụng

27,141

########

7:01

Không áp dụng

Dbrtc.sql

Không áp dụng

2,014,833

29/06/18

22:58

Không áp dụng

File_bootstrapper.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

15,248

########

9:19

Không áp dụng

File_bootstrapper.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

15,248

########

9:19

Không áp dụng

File_bootstrapper.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

15,248

########

9:19

Không áp dụng

File_bootstrapper.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

14,208

########

9:19

Không áp dụng

File_bootstrapper.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

15,248

########

9:20

Không áp dụng

File_bootstrapper.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

15,248

########

9:19

Không áp dụng

File_bootstrapper.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

15,248

########

9:19

Không áp dụng

File_bootstrapper.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

15,760

########

9:19

Không áp dụng

File_bootstrapper.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

14,216

########

9:19

Không áp dụng

File_bootstrapper.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

15,248

########

9:19

Không áp dụng

File_clsagent.exe

5.0.8308.733

361,960

12/07/14

5:22

x86

File_clsagentperf.dll

5.0.8308.733

53,752

12/07/14

5:23

x64

File_clscontroller.exe

5.0.8308.733

264,184

12/07/14

5:17

x86

File_clscontroller.resources.dll.de_de

5.0.8308.733

20,880

########

9:19

Không áp dụng

File_clscontroller.resources.dll.es_es

5.0.8308.733

20,880

########

9:20

Không áp dụng

File_clscontroller.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.733

21,392

########

9:19

Không áp dụng

File_clscontroller.resources.dll.it_it

5.0.8308.733

20,880

########

9:19

Không áp dụng

File_clscontroller.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.733

21,424

########

9:20

Không áp dụng

File_clscontroller.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.733

20,880

########

9:20

Không áp dụng

File_clscontroller.resources.dll.pt_br

5.0.8308.733

20,912

########

9:20

Không áp dụng

File_clscontroller.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.733

23,472

########

9:20

Không áp dụng

File_clscontroller.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.733

19,376

########

9:20

Không áp dụng

File_clscontroller.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.733

19,376

########

9:20

Không áp dụng

File_clseventres.dll.de_de

5.0.8308.733

43,504

12/07/14

5:23

Không áp dụng

File_clseventres.dll.en_us

5.0.8308.733

38,384

12/07/14

5:17

Không áp dụng

File_clseventres.dll.es_es

5.0.8308.733

41,456

12/07/14

5:23

Không áp dụng

File_clseventres.dll.fr_fr

5.0.8308.733

42,992

12/07/14

5:23

Không áp dụng

File_clseventres.dll.it_it

5.0.8308.733

43,512

12/07/14

5:24

Không áp dụng

File_clseventres.dll.ja_jp

5.0.8308.733

32,240

12/07/14

5:24

Không áp dụng

File_clseventres.dll.ko_kr

5.0.8308.733

30,712

12/07/14

5:24

Không áp dụng

File_clseventres.dll.pt_br

5.0.8308.733

40,432

12/07/14

5:24

Không áp dụng

File_clseventres.dll.ru_ru

5.0.8308.733

40,432

12/07/14

5:24

Không áp dụng

File_clseventres.dll.zh_cn

5.0.8308.733

27,632

12/07/14

5:25

Không áp dụng

File_clseventres.dll.zh_tw

5.0.8308.733

27,632

12/07/14

5:25

Không áp dụng

File_clsformat.dll

5.0.8308.733

696,296

12/07/14

5:25

x64

File_cpsdyn.sql

Không áp dụng

19,388

########

23:02

Không áp dụng

File_csadditional.format.ps1xml

Không áp dụng

56,719

########

20:50

Không áp dụng

File_default.tmx

Không áp dụng

########

########

9:02

Không áp dụng

File_default.xml

Không áp dụng

2,487,862

########

9:02

Không áp dụng

File_deploy.exe

5.0.8308.872

739,592

########

7:19

x86

File_deploy.resources.dll.de_de

5.0.8308.872

248,752

########

9:19

Không áp dụng

File_deploy.resources.dll.es_es

5.0.8308.872

248,240

########

9:19

Không áp dụng

File_deploy.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.872

249,776

########

9:20

Không áp dụng

File_deploy.resources.dll.it_it

5.0.8308.872

248,240

########

9:20

Không áp dụng

File_deploy.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.872

252,304

########

9:19

Không áp dụng

File_deploy.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.872

248,240

########

9:20

Không áp dụng

File_deploy.resources.dll.pt_br

5.0.8308.872

248,208

########

9:19

Không áp dụng

File_deploy.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.872

263,600

########

9:19

Không áp dụng

File_deploy.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.872

243,632

########

9:20

Không áp dụng

File_deploy.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.872

243,624

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_deviceupdate.dll

5.0.8308.1136

352,128

26/01/21

7:51

x86

File_gac_deviceupdate.resources.dll.de_de

5.0.8308.1136

25,488

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_deviceupdate.resources.dll.es_es

5.0.8308.1136

25,488

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_deviceupdate.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.1136

25,488

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_deviceupdate.resources.dll.it_it

5.0.8308.1136

25,488

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.1136

25,488

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.1136

24,456

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_deviceupdate.resources.dll.pt_br

5.0.8308.1136

25,488

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.1136

24,456

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.1136

24,976

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.1136

24,976

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.dll

2.19.20802.213

189,728

05/01/22

1:52

x86

File_gac_microsoft.identitymodel.clients.ad.windowsforms.dll

2.19.20802.213

51,008

05/01/22

1:52

x86

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.dll

5.0.8308.803

283,400

########

20:58

x86

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll

5.0.8308.420

177,376

Ngày 1 tháng 6 năm 2013

3:26

x86

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.de_de

5.0.8308.420

17,808

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.es_es

5.0.8308.420

16,776

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.fr_fr

5.0.8308.420

17,808

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.it_it

5.0.8308.420

17,296

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ja_jp

5.0.8308.420

17,808

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ko_kr

5.0.8308.420

17,320

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.pt_br

5.0.8308.420

17,328

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ru_ru

5.0.8308.420

18,352

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.zh_cn

5.0.8308.420

16,816

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.zh_tw

5.0.8308.420

16,784

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

5.0.8308.992

1,206,568

08/06/17

18:16

x86

File_gac_microsoft.rtc.client.psom.kernel.dll

5.0.8308.1001

106,128

30/06/18

0:20

x86

File_gac_microsoft.rtc.clsagent.iislog.dll

5.0.8308.733

240,192

12/07/14

5:25

x86

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.de_de

5.0.8308.733

21,904

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.es_es

5.0.8308.733

20,872

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.733

21,384

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.it_it

5.0.8308.733

20,872

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.733

23,440

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.733

22,448

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.pt_br

5.0.8308.733

21,936

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.733

23,976

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.733

20,880

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.733

20,880

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll

5.0.8308.556

374,000

########

11:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.de_de

5.0.8308.556

19,344

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.es_es

5.0.8308.556

19,344

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.fr_fr

5.0.8308.556

18,816

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.it_it

5.0.8308.556

18,832

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ja_jp

5.0.8308.556

18,824

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ko_kr

5.0.8308.556

19,344

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.pt_br

5.0.8308.556

18,832

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ru_ru

5.0.8308.556

20,880

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.zh_cn

5.0.8308.556

18,344

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.zh_tw

5.0.8308.556

18,352

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.collaborationnet.dll

5.0.8308.420

4,666,040

Ngày 1 tháng 6 năm 2013

3:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.clscommon.dll

5.0.8308.733

436,296

12/07/14

5:25

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.clscontrollerlib.dll

5.0.8308.733

364,608

12/07/14

5:26

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

139,664

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

139,696

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

138,632

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

139,664

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

138,632

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

139,664

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

139,696

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

139,664

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

139,696

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

139,664

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.clientmodel.dll

5.0.8308.1068

663,808

########

14:25

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.resourcecontract.dll

5.0.8308.1068

436,272

########

14:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.dll

5.0.8308.1068

583,216

########

14:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.de_de

5.0.8308.1068

42,896

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.es_es

5.0.8308.1068

41,904

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.1068

44,976

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.it_it

5.0.8308.1068

41,904

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.1068

45,456

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.1068

43,440

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.pt_br

5.0.8308.1068

41,904

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.1068

50,608

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.1068

38,832

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.1068

38,288

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

18,352

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

17,288

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

18,864

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

18,320

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

18,832

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

18,864

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

18,344

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

19,368

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

17,840

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

17,840

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.common.dll

5.0.8308.420

378,040

Ngày 1 tháng 6 năm 2013

3:06

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.de_de

5.0.8308.420

43,408

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.es_es

5.0.8308.420

41,872

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.420

42,888

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.it_it

5.0.8308.420

40,840

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.420

46,000

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.420

42,416

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.pt_br

5.0.8308.420

41,392

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.420

50,568

########

9:22

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.420

36,744

########

9:22

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.420

37,808

########

9:22

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.core.de_de

5.0.8308.1068

850,320

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.core.es_es

5.0.8308.1068

850,320

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.core.fr_fr

5.0.8308.1068

852,360

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.core.it_it

5.0.8308.1068

849,296

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ja_jp

5.0.8308.1068

859,024

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ko_kr

5.0.8308.1068

852,368

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.core.pt_br

5.0.8308.1068

848,264

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ru_ru

5.0.8308.1068

871,824

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.core.zh_cn

5.0.8308.1068

842,640

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.core.zh_tw

5.0.8308.1068

842,128

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

5.0.8308.1001

151,688

30/06/18

0:22

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.de_de

5.0.8308.1001

37,808

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.es_es

5.0.8308.1001

37,288

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.1001

41,360

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.it_it

5.0.8308.1001

37,808

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.1001

40,328

########

9:22

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.1001

38,280

########

9:22

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.pt_br

5.0.8308.1001

35,720

########

9:22

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.1001

44,432

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.1001

35,216

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.1001

34,704

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.de_de

5.0.8308.992

438,704

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.dll

5.0.8308.992

2,327,328

08/06/17

18:12

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.es_es

5.0.8308.992

436,144

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.fr_fr

5.0.8308.992

444,336

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.it_it

5.0.8308.992

434,608

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ja_jp

5.0.8308.992

452,528

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ko_kr

5.0.8308.992

440,240

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.powershellhost.dll

5.0.8308.420

241,936

Ngày 1 tháng 6 năm 2013

3:29

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.pt_br

5.0.8308.992

433,584

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ru_ru

5.0.8308.992

477,584

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.zh_cn

5.0.8308.992

416,688

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.zh_tw

5.0.8308.992

416,176

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.dll

5.0.8308.1182

7,259,536

########

9:18

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll

5.0.8308.420

40,184

Ngày 1 tháng 6 năm 2013

3:29

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.de_de

5.0.8308.420

14,256

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.es_es

5.0.8308.420

14,256

########

9:21

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.fr_fr

5.0.8308.420

13,696

########

9:22

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.it_it

5.0.8308.420

14,256

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.ja_jp

5.0.8308.420

14,224

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.ko_kr

5.0.8308.420

14,256

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.pt_br

5.0.8308.420

14,224

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.ru_ru

5.0.8308.420

14,768

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.zh_cn

5.0.8308.420

14,224

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.zh_tw

5.0.8308.420

13,192

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.de_de

5.0.8308.1182

597,936

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.es_es

5.0.8308.1182

589,744

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.1182

628,112

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.it_it

5.0.8308.1182

578,960

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.1182

646,064

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.1182

596,904

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.pt_br

5.0.8308.1182

579,464

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.1182

743,856

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.1182

519,592

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.1182

519,088

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.de_de

5.0.8308.1068

30,128

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.es_es

5.0.8308.1068

30,128

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.fr_fr

5.0.8308.1068

30,088

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.it_it

5.0.8308.1068

29,584

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ja_jp

5.0.8308.1068

32,176

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ko_kr

5.0.8308.1068

30,608

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.pt_br

5.0.8308.1068

29,072

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ru_ru

5.0.8308.1068

36,272

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.zh_cn

5.0.8308.1068

27,016

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.zh_tw

5.0.8308.1068

28,080

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.dll

5.0.8308.956

410,912

########

20:53

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.de_de

5.0.8308.956

22,408

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.es_es

5.0.8308.956

23,440

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.956

23,952

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.it_it

5.0.8308.956

23,440

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.956

24,464

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.956

23,984

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.pt_br

5.0.8308.956

23,472

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.956

26,544

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.956

22,416

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.956

22,448

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.dll

5.0.8308.920

517,928

06/06/2015

19:16

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.de_de

5.0.8308.920

62,352

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.es_es

5.0.8308.920

61,328

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.920

65,424

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.it_it

5.0.8308.920

60,304

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.920

67,984

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.920

61,872

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.pt_br

5.0.8308.920

60,848

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.920

75,696

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.920

54,704

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.920

54,672

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.server.infrastructure.dll

5.0.8308.884

391,432

04/04/2015

5:03

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.mcuinfrastructure.dll

5.0.8308.1001

2,590,352

30/06/18

0:20

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.udclib.dll

5.0.8308.884

483,088

04/04/2015

5:03

x86

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

17,296

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

17,296

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

16,264

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

16,784

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

16,264

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

17,296

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

17,296

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

16,776

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

15,752

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

16,784

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.dll

5.0.8308.420

1,828,560

Ngày 1 tháng 6 năm 2013

3:22

x86

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.de_de

5.0.8308.420

432,048

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.es_es

5.0.8308.420

432,528

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.420

439,696

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.it_it

5.0.8308.420

430,984

########

9:19

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.420

443,280

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.420

433,040

########

9:20

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.pt_br

5.0.8308.420

428,944

########

9:21

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.420

463,280

########

9:22

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.420

417,680

########

9:21

Không áp dụng

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.420

417,680

########

9:19

Không áp dụng

File_installcsdatabase.exe

5.0.8308.872

233,224

########

7:19

x86

File_localocscmdlets.format.ps1xml

Không áp dụng

361,975

########

14:24

Không áp dụng

File_lync.psd1

Không áp dụng

10,565

Ngày 1 tháng 6 năm 2013

3:26

Không áp dụng

File_lynconlineconnector.psd1

Không áp dụng

10,255

06/06/2015

19:16

Không áp dụng

File_lynconlineconnectorstartup.psm1

Không áp dụng

10,149

06/06/2015

19:16

Không áp dụng

File_lync_b8499a8b_4b90_43b8_a27e_3c4e7b292c44_helpinfo.xml

Không áp dụng

1,791

04/09/2014

5:21

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.de_de

5.0.8308.420

137,616

########

9:20

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.es_es

5.0.8308.420

132,016

########

9:20

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.420

139,176

########

9:20

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.it_it

5.0.8308.420

130,952

########

9:19

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.420

147,840

########

9:21

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.420

134,536

########

9:22

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.pt_br

5.0.8308.420

132,496

########

9:19

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.420

171,920

########

9:19

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.420

114,064

########

9:19

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.420

114,576

########

9:19

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.core.dll

5.0.8308.1068

1,980,464

########

14:24

x86

File_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

5.0.8308.1001

151,688

30/06/18

0:22

x86

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.de_de

5.0.8308.920

21,392

########

9:19

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.dll

5.0.8308.920

326,944

06/06/2015

19:19

x64

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.es_es

5.0.8308.920

20,360

########

9:19

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.fr_fr

5.0.8308.920

21,904

########

9:19

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.it_it

5.0.8308.920

21,392

########

9:19

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ja_jp

5.0.8308.920

21,384

########

9:19

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ko_kr

5.0.8308.920

21,392

########

9:19

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.pt_br

5.0.8308.920

21,392

########

9:20

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ru_ru

5.0.8308.920

23,984

########

9:20

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.zh_cn

5.0.8308.920

20,400

########

9:20

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.zh_tw

5.0.8308.920

20,392

########

9:20

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml

Không áp dụng

########

27/06/18

22:24

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.de_de

Không áp dụng

########

25/06/18

23:02

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.en_us

Không áp dụng

########

27/06/18

22:24

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.es_es

Không áp dụng

########

25/06/18

23:02

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.fr_fr

Không áp dụng

########

25/06/18

23:02

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.it_it

Không áp dụng

########

25/06/18

23:02

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ja_jp

Không áp dụng

########

25/06/18

23:02

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ko_kr

Không áp dụng

########

25/06/18

23:02

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.pt_br

Không áp dụng

########

25/06/18

23:03

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ru_ru

Không áp dụng

########

25/06/18

23:03

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_cn

Không áp dụng

########

25/06/18

23:03

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_tw

Không áp dụng

########

25/06/18

23:03

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.management.writableconfig.dll

5.0.8308.1068

1,850,136

########

14:23

x86

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml

Không áp dụng

470,170

14/10/2014

21:12

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.de_de

Không áp dụng

497,343

########

9:05

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.en_us

Không áp dụng

470,170

14/10/2014

21:12

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.es_es

Không áp dụng

489,675

########

9:05

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.fr_fr

Không áp dụng

499,817

########

9:05

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.it_it

Không áp dụng

492,964

########

9:05

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ja_jp

Không áp dụng

537,065

########

9:05

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ko_kr

Không áp dụng

489,921

########

9:05

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.pt_br

Không áp dụng

494,580

########

9:05

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ru_ru

Không áp dụng

589,534

########

9:05

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_cn

Không áp dụng

446,222

########

9:05

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_tw

Không áp dụng

444,627

########

9:05

Không áp dụng

File_ocstypes.ps1xml

Không áp dụng

758,655

########

14:24

Không áp dụng

File_ocsumutil.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

123,280

########

9:19

Không áp dụng

File_ocsumutil.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

122,248

########

9:19

Không áp dụng

File_ocsumutil.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

124,304

########

9:19

Không áp dụng

File_ocsumutil.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

123,280

########

9:19

Không áp dụng

File_ocsumutil.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

123,784

########

9:19

Không áp dụng

File_ocsumutil.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

122,768

########

9:19

Không áp dụng

File_ocsumutil.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

122,256

########

9:18

Không áp dụng

File_ocsumutil.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

130,448

########

9:19

Không áp dụng

File_ocsumutil.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

120,208

########

9:19

Không áp dụng

File_ocsumutil.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

119,688

########

9:19

Không áp dụng

File_remoteocscmdlets.format.ps1xml

Không áp dụng

366,512

########

14:24

Không áp dụng

File_replicareplicatoragent.exe

5.0.8308.556

454,296

########

11:24

x86

File_reportdata.de_de.xml

Không áp dụng

########

########

9:19

Không áp dụng

File_reportdata.en_us.xml

Không áp dụng

########

########

0:06

Không áp dụng

File_reportdata.es_es.xml

Không áp dụng

########

########

9:21

Không áp dụng

File_reportdata.fr_fr.xml

Không áp dụng

########

########

9:25

Không áp dụng

File_reportdata.it_it.xml

Không áp dụng

########

########

9:23

Không áp dụng

File_reportdata.ja_jp.xml

Không áp dụng

########

########

9:27

Không áp dụng

File_reportdata.ko_kr.xml

Không áp dụng

########

########

9:29

Không áp dụng

File_reportdata.pt_br.xml

Không áp dụng

########

########

9:33

Không áp dụng

File_reportdata.ru_ru.xml

Không áp dụng

########

########

9:37

Không áp dụng

File_reportdata.zh_cn.xml

Không áp dụng

########

########

9:31

Không áp dụng

File_reportdata.zh_tw.xml

Không áp dụng

########

########

9:35

Không áp dụng

File_reportsetup.exe

5.0.8308.301

498,256

########

2:17

x86

File_reportsetup.resources.dll.de_de

5.0.8308.301

14,736

########

9:19

Không áp dụng

File_reportsetup.resources.dll.es_es

5.0.8308.301

14,736

########

9:19

Không áp dụng

File_reportsetup.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.301

14,760

########

9:20

Không áp dụng

File_reportsetup.resources.dll.it_it

5.0.8308.301

14,736

########

9:19

Không áp dụng

File_reportsetup.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.301

14,736

########

9:19

Không áp dụng

File_reportsetup.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.301

13,704

########

9:19

Không áp dụng

File_reportsetup.resources.dll.pt_br

5.0.8308.301

14,736

########

9:19

Không áp dụng

File_reportsetup.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.301

13,704

########

9:19

Không áp dụng

File_reportsetup.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.301

14,224

########

9:19

Không áp dụng

File_reportsetup.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.301

14,224

########

9:19

Không áp dụng

File_rgsconfig_schema.sql

Không áp dụng

25,787

Ngày 1 tháng 6 năm 2013

1:08

Không áp dụng

File_rgsdyn.sql

Không áp dụng

19,286

Ngày 1 tháng 6 năm 2013

1:54

Không áp dụng

File_rtcsres.dll.de_de

5.0.8308.992

1,550,624

08/06/17

18:14

Không áp dụng

File_rtcsres.dll.en_us

5.0.8308.992

1,301,800

08/06/17

18:14

Không áp dụng

File_rtcsres.dll.es_es

5.0.8308.992

1,549,096

08/06/17

18:14

Không áp dụng

File_rtcsres.dll.fr_fr

5.0.8308.992

1,594,656

08/06/17

18:14

Không áp dụng

File_rtcsres.dll.it_it

5.0.8308.992

1,520,416

08/06/17

18:14

Không áp dụng

File_rtcsres.dll.ja_jp

5.0.8308.992

786,728

08/06/17

18:14

Không áp dụng

File_rtcsres.dll.ko_kr

5.0.8308.992

758,056

08/06/17

18:14

Không áp dụng

File_rtcsres.dll.pt_br

5.0.8308.992

1,466,144

08/06/17

18:14

Không áp dụng

File_rtcsres.dll.ru_ru

5.0.8308.992

1,433,896

08/06/17

18:14

Không áp dụng

File_rtcsres.dll.zh_cn

5.0.8308.992

537,384

08/06/17

18:14

Không áp dụng

File_rtcsres.dll.zh_tw

5.0.8308.992

552,232

08/06/17

18:14

Không áp dụng

File_xds.sql

Không áp dụng

147,719

########

5:21

Không áp dụng

File_xds_replica_1_to_2.sql

Không áp dụng

2,262

########

1:34

Không áp dụng

File_xds_replica_2_to_1.sql

Không áp dụng

2,213

########

1:34

Không áp dụng

Mgcschema.sql

Không áp dụng

18,712

Ngày 1 tháng 6 năm 2013

1:13

Không áp dụng

Mgcsprocs.sql

Không áp dụng

187,577

06/06/2014

19:14

Không áp dụng

Mgcupgrade.sql

Không áp dụng

7,086

Ngày 1 tháng 6 năm 2013

1:13

Không áp dụng

Qoedb.sql

Không áp dụng

785,085

########

5:35

Không áp dụng

Rtcabdb.sql

Không áp dụng

145,140

06/06/2014

19:12

Không áp dụng

Rtcdb.sql

Không áp dụng

154,239

29/06/18

22:57

Không áp dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×