Bắt đầu một bản Cập Nhật hoặc kiểm tra phiên bản trong sổ ghi chép lớp học

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bắt đầu một bản Cập Nhật

Khi cập nhật mới sẵn dùng cho sổ ghi chép lớp học, nút Cập Nhật sẽ xuất hiện trong tab Sổ ghi chép lớp học OneNote. Nếu bạn thấy điều này, hãy chọn Cập Nhật và làm theo các bước.

Kiểm tra phiên bản của bạn

Nếu bạn không chắc chắn bạn đang chạy phiên bản mới nhất của sổ ghi chép lớp học:

  1. Chọn Trợ giúp và phản hồi trong tab Sổ ghi chép lớp học .

  2. Chọn về lớp sổ ghi chép bổ trợ. Trong hộp thoại, hãy chọn phiên bản.

  3. So sánh số phiên bản của bạn để phát hành hiện tại được liệt kê trong sổ ghi chép lớp học bổ trợ để được hướng dẫn OneNote.

Nếu bạn không đang chạy phiên bản mới nhất hoặc bạn không nhìn thấy bổ trợ về sổ ghi chép lớp học, đóng OneNote và sau đó mở lại nó. Khi nó khởi động lại, OneNote sẽ làm mới với tùy chọn Cập Nhật cho sổ ghi chép lớp học.

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×