Mystery Skype Class Notebook là một ứng dụng dành cho Office 365 giúp bạn thiết lập OneNote để lớp học của bạn có thể chơi Trò chơi Mystery Skype. Ứng dụng này sẽ tạo sổ tay lớp học, bao gồm ba loại sổ ghi chép con:

 • Không gian Cộng tác – sổ ghi chép cho học viên và giáo viên của lớp học để chia sẻ, tổ chức và cộng tác trong suốt thời gian Mystery Skype.

 • Thư viện Nội dung – sổ ghi chép cho giảng viên để chia sẻ tài liệu Skype khóa học với học viên. Giảng viên có thể thêm và chỉnh sửa tài liệu của nó, nhưng đối với học viên, sổ ghi chép có dạng chỉ đọc.

 • Sổ ghi chép Học viên – sổ ghi chép riêng được chia sẻ giữa mỗi giảng viên và từng học viên của họ. Giảng viên có thể truy nhập những sổ ghi chép này bất cứ lúc nào, nhưng học viên không thể xem sổ ghi chép của học viên khác.

Những điều bạn sẽ cần

 • Đăng kýMicrosoft 365 cho Giáo dục bao gồm SharePoint Online. Nếu bạn không chắc chắn về điều này, hãy liên hệ với người quản trị CNTT của bạn để xác minh.

 • Tài khoản tổ chức cho chính bạn (giảng viên) có quyền sử dụng ứng dụng OneNote Class Notebook để tạo Class Notebook.

 • Học viên của bạn phải có tàiMicrosoft 365 của tổ chức.

Bạn sẽ cần có Internet Explorer 10 hoặc Internet Explorer 11 để sử dụng ứng dụng OneNote Class Notebook. Các trình duyệt hiện đại khác cũng dùng được.

BẮT ĐẦU

Cài đặt ứng dụng Mystery Skype Class Notebook

 1. Truy cập trực tuyến để https://store.office.com/.

 2. Tìm kiếm "Mystery Skype Class Notebook" trong Store.

 3. Khi ứng dụng hiển thị, hãy chọn Thêm.

  Thêm sổ ghi chép Mystery Skype

 4. Chọn Tiếp tục.

  Tiếp tục thêm sổ ghi chép Mystery Skype

 5. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 thông tin tài khoản của mình tại https://portal.office.com/

 6. Khi hộp thoại bên dưới xuất hiện, hãy chọn Tiếp tục.

  đăng nhập vào Office 365

 7. Bây giờ, ứng dụng sẽ được cài đặt trong trang Ứng dụng của tôi của bạn.

  Trang Office trang chủ

Khởi động Mystery Skype Class Notebook

 1. Bấm vào nút Công cụ khởi Nút công cụ khởi động ứng dụng ứng dụng trongMicrosoft 365.

 2. Trong Công cụ khởi động Ứng dụng, hãy chọn Ứng dụng của Tôi.

 3. Bạn sẽ nhìn thấy ứng dụng Mystery Skype Class Notebook trong danh sách các ứng dụng sẵn dùng cho bạn.

  Trang Office trang chủ

 4. Chọn ứng dụng để mở trang Chào mừng của ứng dụng đó.

  Chào mừng bạn đến với Mystery Skype

Tạo Class Notebook

 1. Bấm Tạo sổ ghi chép lớp học từ các tùy chọn sẵn dùng.

  Chào mừng bạn đến với Mystery Skype

 2. Đặt tên sổ ghi chép mới của bạn, rồi bấm Tiếp theo.

  Lưu ý: Mỗi sổ ghi chép bạn tạo ra phải có tên duy nhất và không chứa các ký tự sau # / * ? " | < > : . % ' \.

  Tổng quan về Mystery Skype

 Thêm giảng viên vào sổ ghi chép lớp học của bạn

Trên màn hình này, bạn có tùy chọn thêm giáo viên khác vào Class Notebook của mình. Bất kỳ giảng viên nào được thêm vào sẽ có cùng quyền như bạn. Bạn có thể thêm bao nhiêu tùy thích.

 • Nhập (các) nhà giáo dục bất kỳ mà bạn muốn thêm và chọn Tiếp theo.

  Thêm giáo viên vào Mystery Skype

Thêm học viên của bạn vào Class Notebook

Bạn có thể thêm học viên riêng lẻ hoặc tập thể.

Lưu ý: Học viên của bạn phải có tàiMicrosoft 365 tổ chức mới có thể tiếp tục với bước này. Nếu bạn không chắc chắn họ có hay không, hãy hỏi Người quản trị CNTT của bạn.

Thêm từng học viên

 1. Nhập tên học viên vào hộp văn bản và chọn kết quả khớp của học sinh trong danh sách thả xuống.

  Mẹo: Khi bạn nhập, ứng dụng sẽ tra cứu kết quả khớp có thể. Ví dụ, bạn có thể nhập "Jacob" và nó sẽ tìm thấy bất kỳ học viên nào khớp với tên đó.

  Thêm học viên vào Mystery Skype

 2. Lặp lại cho đến khi bạn đã thêm tất cả học viên của mình, rồi chọn Tiếp theo.

Thêm tập thể học viên

 1. Để thêm nhiều học viên cùng một lúc, hãy sao chép và dán danh sách tên học viên, phân tách bằng dấu chấm phẩy, vào hộp văn bản.

  Mẹo: Sau khi dán tên học viên vào hộp văn bản, ứng dụng sẽ tra cứu từng tên. Có thể mất một lúc để phân giải tự động từng tên. Đối với mỗi kết quả khớp không tìm thấy, bạn có thể nhập lại tên hoặc loại bỏ tên khỏi hộp văn bản.

  notepad
 2. Sau khi bạn đã thêm tất cả các học viên của bạn cho lớp học và tên đã được phân giải hoàn toàn, hãy chọn Tiếp theo.

Bắt đầu mỗi sổ ghi chép học viên với các phần

 1. Tiếp tục chọn hộp kiểm bên cạnh các mục Mystery Skype mặc định mà bạn muốn sổ ghi chép của từng học viên có.

  Không gian thiết kế trong Mystery Skype

 2. Chọn Thêm nhiều hơn để thêm các mục bổ sung trong mỗi sổ ghi chép học viên.

 3. Chọn Tiếp theo khi hoàn tất.

  Mẹo: Chúng tôi khuyên bạn nên tạo tên phần tương ứng với hoạt động Mystery Skype, chứ không phải đơn vị. Chẳng hạn, hãy sử dụng các hoạt động như Nghiên cứu, Công việc Mystery Skype, Điều Tôi đã Học, và Suy ngẫm.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể thêm, loại bỏ và xóa trực tiếp các phần trong sổ ghi chép học viên của bạn sau khi tạo Sổ ghi chép Lớp học.

Hoàn thiện Class Notebook của bạn

 1. Bấm vào Sổ ghi chép của giáo viên và Sổ ghi chép của học viên để xác nhận cách tạo sổ ghi chép con và phần cho lớp học. Chọn Mũi tên Lùi của b nội tuyến để quay lại thêm hoặc loại bỏ các phần hoặc Tạo để yêu cầu ứng dụng tạo Class Notebook của bạn.

  Bản xem trước Mystery Skype

 2. Bấm vào nối kết tên sổ ghi chép để mở Class Notebook của bạn OneNote. Ngay khi sổ ghi chép đã sẵn sàng cho học viên, hãy gửi email siêu kết nối hiển thị trong hộp văn bản đến lớp học của bạn để học viên mở.

  Giữ một bản sao của nối kết này cho bản ghi của bạn hoặc truy xuất nối kết này sau trong OneNote 2013 bằng cách bấm chuột phải vào sổ ghi chép lớp học trong danh sách sổ ghi chép, rồi bấm Sao chép Nối kết đến Sổ ghi chép.

  1. Mẹo: Tất cả mọi người trong một lớp học sử dụng cùng một nối kết để truy nhập sổ ghi chép lớp học. Nếu bạn tạo sổ ghi chép cho một số lớp học, mỗi nối kết sẽ khác nhau.

   Bây giờ việc thiết lập Mystery Skype đã hoàn tất

   Mẹo: Bạn có thể muốn thêm nội dung bằng cách đặt nó trong Thư viện Nội dung trước khi mời học viên của bạn mở Class Notebook. Lưu bản sao của nối kết trong bản ghi của bạn trong khi bạn chuẩn bị sổ ghi chép và chia sẻ nó với học viên khi bạn đã sẵn sàng.

Lấy nối kết đến bất kỳ Class Notebook nào mà bạn có

Để tìm bất kỳ nối kết nào đến Class Notebook mà bạn có, chỉ cần khởi chạy ứng dụng và chọn Lấy nối kết sổ ghi chép.

Lấy nối kết trong Mystery Skype

Thao tác này sẽ làm xuất hiện một trang hiển thị tất cả Class Notebook bạn đã tạo và một nối kết đến từng sổ ghi chép. Chọn nối kết, nhấn CTRL+C để sao chép nó, sau đó dán nối kết vào email để gửi cho học viên của bạn.

Giúp học viên của bạn tìm thấy Class Notebook của họ

Học viên có thể tìm thấy tất cả Class Notebook mới OneDrive bên trong thư mục Chia sẻ với tôi.

Các sổ ghi chép được chia sẻ với bạn trên Office 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×