Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn tạo biểu mẫu hoặc báo cáo và áp dụng bộ lọc trước khi lưu lần đầu tiên, rồi lưu trong khi bộ lọc vẫn còn hiệu lực, thì không thể tắt bộ lọc. Biểu mẫu hoặc báo cáo sẽ luôn hiển thị dạng xem đã lọc của bảng hoặc truy vấn cơ sở.

Nguyên nhân

Có một tính năng được thiết kế để cho phép bạn dễ dàng tạo biểu mẫu và báo cáo được lọc vĩnh viễn. Access hiện điều này bằng cách kết hợp bộ lọc vào thiết kế của đối tượng, nếu bộ lọc đó có hiệu lực khi đối tượng được lưu lần đầu.

Giải pháp

Nếu bạn không muốn một bộ lọc mà bạn đã áp dụng cho một biểu mẫu hoặc báo cáo mới được tạo trở thành vĩnh viễn, hãy loại bỏ bộ lọc trước khi bạn lưu đối tượng lần đầu tiên.

Nếu bạn đã tạo một biểu mẫu hoặc báo cáo và lưu nó lần đầu tiên khi nó ở trạng thái đã lọc và sau đó quyết định rằng bạn không muốn bộ lọc vĩnh viễn, bạn có thể chỉnh sửa thuộc tính Record Source của đối tượng bằng cách sử dụng thủ tục sau đây.

Loại bỏ bộ lọc vĩnh viễn khỏi biểu mẫu hoặc báo cáo

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào biểu mẫu hoặc báo cáo, rồi bấm Dạng xem Thiết kế trên menu lối tắt. Đối tượng sẽ mở ra trong dạng xem Thiết kế.

 2. Nếu bảng thuộc tính chưa hiển thị, hãy nhấn F4 để hiển thị nó.

 3. Bấm vào hộp thuộc tính Nguồn Bản ghi của đối tượng, rồi bấm Nút Trình Tạo. Trình thiết kế truy vấn xuất hiện, với truy vấn tập bản ghi của đối tượng được hiển thị.

 4. Tìm trong lưới thiết kế truy vấn để biết các trường đã lọc và tiêu chí lọc. Trong hình dưới đây, có một trường được lọc, CompanyName và một tiêu chí duy nhất, Contoso, Ltd.

  Bộ lọc biểu mẫu cố định

 5. Chọn cột có chứa trường đã lọc bằng cách bấm vào thanh màu xám ngay trên hàng Trường trong lưới thiết kế truy vấn.

 6. Nhấn DELETE để loại bỏ trường đã lọc và tiêu chí của trường đã lọc.

 7. Lặp lại bước 5 và 6 cho mỗi trường được lọc mà bạn muốn loại bỏ khỏi thiết kế của đối tượng.

 8. Đóng trình thiết kế truy vấn. Khi bạn được nhắc lưu các thay đổi được thực hiện cho câu lệnh SQL và cập nhật thuộc tính, hãy bấm .

  Bạn đã loại bỏ bộ lọc vĩnh viễn khỏi biểu mẫu hoặc báo cáo của mình.

  Lưu ý: Loại bỏ bộ lọc vĩnh viễn khỏi biểu mẫu hoặc báo cáo theo cách này không ngăn bạn sử dụng cùng một bộ lọc theo cách thông thường trên đối tượng này trong tương lai. Nó chỉ loại bỏ nó khỏi thiết kế của đối tượng để bạn có thể xem tất cả các bản ghi trong bảng hoặc truy vấn cơ sở của nó theo mặc định.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×