Các tệp lô chạy từ bên trong các thư mục khác có thể không thành công

Triệu chứng

Khi bạn chạy tệp Batch từ một thư mục khác có chứa các ký tự không phải chữ, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau đây:

Tên đã xác định không được nhận dạng là một lệnh nội bộ hoặc bên ngoài, tệp chương trình hoặc Batch có thể hoạt động.

Các bước để tái tạo vấn đề:

 1. Tạo một thư mục có tên là Test (2) tắt thư mục gốc của bạn.

 2. Tạo tệp Batch trong thư mục Test (2) có tên là Test. bat.

 3. Chèn các dòng sau đây trong Test. bat:

     echo off   pause
 4. Lưu thử. bat.

 5. Từ thư mục gốc tại dấu nhắc lệnh, hãy chạy tệp Batch với dòng sau đây:\test(2)\test.bat

Thông báo lỗi đã nhận được thông báo lỗi:

Tên đã xác định không được nhận dạng là một lệnh nội bộ hoặc bên ngoài, tệp chương trình hoặc Batch có thể hoạt động.

Cách giải quyết

Mặc dù tệp Batch không chạy từ thư mục gốc, lệnh sẽ chạy nếu bạn đính kèm dòng lệnh trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: đối với tình huống ở trên, người dùng phải nhập dòng sau đây trong dấu nhắc lệnh: "\test(2)\test.bat" Lệnh này sẽ chạy tệp Batch bình thường.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận điều này là một vấn đề trong Windows NT Phiên bản 4,0. Chúng tôi đang nghiên cứu về sự cố này và sẽ đăng thông tin mới ở đây trong cơ sở tri thức Microsoft khi nó trở nên sẵn dùng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×