We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

GIỚI THIỆU

Bài viết này mô tả cách cấp quyền xem trạng thái máy chủ trong Microsoft forecaster khi bạn đang sử dụng Microsoft SQL Server 2005.

Thông tin Bổ sung

Tất cả người dùng cấp độ người quản trị phải có quyền trạng thái máy chủ xem trước khi bạn tạo các giai đoạn mới hoặc trước khi bạn xác thực cơ sở dữ liệu trong Microsoft forecaster. Điều này đúng như vậy mà Microsoft forecaster có thể xác định người dùng khác đã đăng nhập vào Microsoft forecaster hay không. Ngoài ra, bất kỳ người dùng nào phải truy nhập vào lệnh danh sách người dùng hiện tại trên menu dạng xem phải có quyền trạng thái máy chủ dạng xem. Để cấp quyền xem trạng thái máy chủ, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Khởi động SQL Server Management Studio.

  2. Bung rộng cơ sở dữ liệu, bấm chuột phải vào cơ sở dữ liệu Microsoft forecaster, rồi bấm thuộc tính.

  3. Bấm vào quyền, rồi bấm vào xem quyền của máy chủ.

  4. Trong danh sách thông tin đăng nhập hoặc vai trò , hãy bấm vào người dùng mà bạn muốn cấp quyền.

  5. Trong danh sách các quyền rõ ràng cho người dùng , hãy bấm để chọn hộp kiểm cấp bên cạnh quyền xem trạng thái máy chủ.

  6. Lặp lại bước 4 đến bước 5 cho mỗi người dùng mà bạn muốn cấp quyền.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×