Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Trong Microsoft Excel, bạn có thể chọn ô trong một dải ô theo cách thủ công hoặc bằng cách sử dụng một số mã Microsoft Visual Basic for Applications đơn giản. Bài viết này cung cấp các ví dụ bạn có thể sử dụng để chọn dải ô.

Thông tin Bổ sung

Ví dụ về cách chọn ô theo cách thủ công

Để chọn tất cả dữ liệu trong cột theo cách thủ công, hãy chọn ô đầu tiên, rồi nhấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG.

Tương tự, để chọn thủ công một hàng và tất cả các cột đính kèm với hàng, nhấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG+MŨI TÊN PHẢI. Tuy nhiên, tất cả dữ liệu phải nằm gần nhau (nghĩa là bạn không thể có hàng hoặc cột trống). Ngoài ra, bạn có thể chọn vùng dữ liệu hiện tại (dữ liệu liền kề, không có hàng hoặc cột trống) bằng cách thực hiện như sau:

  1. Trên menu Chỉnh sửa, bấm vào Đi Tới.

  2. Trong hộp thoại Đi Tới, bấm Đặc biệt.

  3. Trong hộp thoại Đi Tới Đặc biệt, bấm vào Khu vực hiện tại, rồi bấm vàoOK
    .

Bạn cũng có thể chọn dải ô này bằng cách sử Visual Basic for Applications đơn giản.

Lưu ý Nếu bạn tìm cách ghi lại quy trình này bằng cách sử dụng bộ ghi macro, bạn sẽ không nhận được cùng kết quả.

Ví dụ về cách sử dụng mã Visual Basic để chọn các ô trong một dải ô

Microsoft cung cấp các ví dụ lập trình chỉ cho hình minh họa, mà không có bảo hành được thể hiện hoặc ngụ ý. This includes, but is not limited to, the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Bài viết này giả định rằng bạn đã quen với ngôn ngữ lập trình đang được minh họa và với các công cụ được sử dụng để tạo và gỡ lỗi thủ tục. Các kỹ sư hỗ trợ của Microsoft có thể giúp giải thích chức năng của một quy trình cụ thể nhưng các quy trình này sẽ không sửa đổi các ví dụ này để cung cấp chức năng bổ sung hoặc quy trình xây dựng để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn. Các mẫu Visual Basic mẫu mã khác nhau sau đây cho bạn biết cách chọn các dải ô khác nhau.

Nếu bạn biết ô bắt đầu (trong ví dụ này, ô bắt đầu là ô C1) và bạn muốn chọn xuống ô cuối cùng (trong cùng cột) có dữ liệu nhưng không biết địa chỉ đó, hãy dùng mã sau đây:

   Sub SelectRangeDown()
Range("c1", Range("c1").End(xlDown)).Select
End Sub

Lưu ý Macro SelectRangeDown giả định rằng dữ liệu của bạn nằm cạnh nhau. Nếu không, nếu có ô trống trong cột dữ liệu bạn đang chọn, macro này có thể không chọn tất cả các ô của bạn trong cột.

Nếu dữ liệu của bạn bắt đầu ở ô C1 nhưng không nằm gần nhau trong cột đó, hãy sử dụng macro sau đây trong Microsoft Office Excel 2003 và trong các phiên bản trước của Excel:

   Sub SelectRangeDown_Discontiguous()
Range("c1", Range("c65536").End(xlUp)).Select
End Sub

Vì Microsoft Office Excel 2007 hỗ trợ 1.048.576 hàng, hãy sử dụng macro sau đây trong Excel 2007:

 Sub SelectRangeDown_Discontiguous()
Range("c1", Range("c1048576").End(xlUp)).Select
End Sub

Nếu bạn muốn chọn từ ô hiện hoạt ở phía dưới và tất cả các cột ở bên phải (giả sử dữ liệu liền kề trong tất cả các hàng và cột), hãy dùng mã sau đây:

   Sub myrangearea()
Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown).End(xlToRight)).Select
End Sub

Nếu bạn biết ô bắt đầu (trong mã mẫu này, ô bắt đầu là D1) và bạn muốn chọn xuống cột và về bên phải, hãy sử dụng mã sau đây:

   Sub RangeFromStart()
Range("d1", Range("d1").End(xlDown).End(xlToRight)).Select
End Sub

Để chọn tất cả dữ liệu trong vùng hiện tại, hãy sử dụng mã sau:

   Sub CurrentArea()
Selection.CurrentRegion.Select
End Sub

Các ví dụ có trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chọn các dải ô khác nhau trên trang tính hiện hoạt của sổ làm việc hiện tại.

Để biết thêm thông tin về cách chọn phạm vi với Visual Basic for Applications (và để biết các ví dụ nâng cao hơn), hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

291308 Cách chọn ô/phạm vi bằng cách sử Visual Basic thủ tục trong Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×