Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để tiếp tục nhận các bản cập nhật bảo mật dành cho Windows, hãy đảm bảo bạn đang chạy Windows XP với Gói Dịch vụ 3 (SP3). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web sau của Microsoft: Một số phiên bản của Windows sắp hết thời gian được hỗ trợ

Mô tả sự cố

Nếu bạn lắp và tháo thiết bị USB nhanh và liên tục, cổng USB có thể ngừng đáp ứng. Khi ở trạng thái này, cổng USB sẽ không còn nhận ra bất kỳ thiết bị USB nào và thiết bị USB sẽ không hoạt động.

Bài viết này giúp bạn khắc phục sự cố.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải sử dụng thông tin đăng nhập của quản trị viên để đăng nhập vào Windows để thực hiện một số phương pháp khắc phục sự cố được liệt kê trong bài viết này. Nếu đây là máy tính cá nhân của bạn thì bạn có thể được đăng nhập bằng tài khoản của quản trị viên. Nếu máy tính này là một phần của mạng ở cơ quan, bạn có thể phải nhờ quản trị viên hệ thống giúp đỡ. Để xác minh rằng bạn đã đăng nhập vào Windows bằng tài khoản người dùng có thông tin đăng nhập của quản trị viên, hãy truy cập Web site sau của Microsoft:

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy sử dụng các phương pháp sau theo thứ tự liệt kê. Sau mỗi phương pháp, hãy kiểm tra thiết bị USB để xem sự cố đã được khắc phục chưa. Nếu sự cố chưa được khắc phục, hãy thử phương pháp tiếp theo.

Bài viết này cũng có một giải pháp khác mà bạn có thể thử nếu các phương pháp này không hiệu quả.

Phương pháp 1: Sử dụng Trình quản lý Thiết bị để quét tìm các thay đổi về phần cứng

Sử dụng Trình quản lý Thiết bị để quét tìm các thay đổi về phần cứng. Sau khi quét tìm các thay đổi về phần cứng, máy tính của bạn có thể nhận ra thiết bị USB được kết nối với cổng USB để bạn có thể sử dụng thiết bị này.

Để quét tìm các thay đổi về phần cứng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.

  Chú ý Nếu bạn đang chạy Windows Vista, hãy bấm vào Bắt đầu và sau đó sử dụng ô Bắt đầu Tìm kiếm.

 2. Nhập devmgmt.msc, rồi bấm OK. Trình quản lý Thiết bị mở ra.

 3. Trong Trình quản lý Thiết bị, bấm vào máy tính của bạn để tô sáng.

 4. Bấm vào Hành động rồi bấm vào Quét tìm các thay đổi về phần cứng.

 5. Kiểm tra xem thiết bị USB có đang hoạt động không.

Nếu việc quét tìm các thay đổi về phần cứng khắc phục được sự cố, bạn đã hoàn tất. Nếu phương pháp này không khắc phục được sự cố, hãy chuyển sang Phương pháp 2.

Phương pháp 2: Khởi động lại máy tính của bạn

Nếu việc quét tìm phần cứng mới không khắc phục được sự cố, hãy thử khởi động lại máy tính của bạn. Sau khi máy tính của bạn đã khởi động lại, hãy kiểm tra xem thiết bị USB có đang hoạt động không.

Nếu việc khởi động lại máy tính khắc phục được sự cố, bạn đã hoàn tất. Nếu phương pháp này không khắc phục được sự cố, hãy chuyển sang Phương pháp 3.

Phương pháp 3: Tắt và bật lại bộ điều khiển USB

Sử dụng Trình quản lý Thiết bị để tắt và bật lại tất cả các bộ điều khiển USB. Việc này cho phép các bộ điều khiển phục hồi lại cổng USB từ trạng thái không đáp ứng. Các bộ điều khiển USB biểu thị cho các cổng USB trong Trình quản lý Thiết bị. Nếu bạn không hài lòng với khắc phục sự cố nâng cao, hãy thử các bước trong phần "Giải pháp".

Để tắt và bật lại bộ điều khiển USB, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.

  Chú ý Nếu bạn đang chạy Windows Vista, hãy bấm vào Bắt đầu và sau đó sử dụng ô Bắt đầu Tìm kiếm.

 2. Nhập devmgmt.msc, rồi bấm OK. Trình quản lý Thiết bị mở ra.

 3. Bung rộng Bộ điều khiển Bus Nối tiếp Vạn năng.

  Chú ý Bạn có thể phải cuộn xuống dưới danh sách để tìm mục này.

 4. Bấm chuột phải vào bộ điều khiển USB đầu tiên trong Bộ điều khiển Bus Nối tiếp Vạn năng rồi bấm vào Dỡ cài đặt để loại bỏ bộ điều khiển này.

 5. Lặp lại bước 4 cho từng bộ điều khiển USB được liệt kê trong Bộ điều khiển Bus Nối tiếp Vạn năng.

 6. Hãy khởi động lại máy tính. Sau khi máy tính khởi động, Windows sẽ tự động quét tìm các thay đổi về phần cứng và cài đặt lại tất cả các bộ điều khiển USB mà bạn đã dỡ cài đặt.

 7. Kiểm tra xem thiết bị USB có đang hoạt động không.

Nếu cổng USB nhận ra thiết bị và nếu bạn có thể sử dụng thiết bị này, bạn đã hoàn tất.

Nếu phương pháp này khắc phục được sự cố, bạn đă hoàn tất. Nếu phương pháp này không khắc phục được sự cố, hãy đi tới phần “Giải pháp”.

Giải pháp

Nếu không có phương pháp nào trong các phương pháp này hiệu quả đối với bạn, bạn có thể tắt tính năng Tạm ngưng có Chọn lọc. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng khi tính năng Tạm ngưng có Chọn lọc bị tắt, tất cả các trình điều khiển bộ điều khiển lưu trữ USB (và do đó mà bao gồm tất cả các cổng USB và các thiết bị USB được kết nối) trong hệ thống đều bị ảnh hưởng. Do vậy, máy tính của bạn không thể tạm ngưng bất kỳ thiết bị USB nào được kết nối với nó và thiết bị USB có thể tiếp tục sử dụng điện khi được kết nối với máy tính. Ngoài ra, hộp kiểm Cho phép máy tính tắt thiết bị này để tiết kiệm điện không xuất hiện trên tab Quản lý Nguồn điện dành cho Bộ tập trung Gốc USB.

Để yêu cầu chúng tôi tắt tính năng Tạm ngưng có Chọn lọc cho bạn, hãy đi tới phần "Khắc phục sự cố giúp tôi". Nếu bạn muốn tự làm và bạn hài lòng với khắc phục sự cố nâng cao, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

Khắc phục sự cố giúp tôi

Để khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm vào liên kết Khắc phục sự cố này. Sau đó bấm Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống và thực hiện theo các bước trong thuật sỹ này.

Chú ý thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh; tuy nhiên, khắc phục tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.Chú ư Nếu bạn không sử dụng máy tính có sự cố, bạn có thể lưu giải pháp khắc phục tự động vào ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Để tôi tự khắc phục sự cố

Phần này dành cho người dùng máy tính chuyên sâu.

Bạn có thể tắt tính năng Tạm ngưng có Chọn lọc USB như một giải pháp bằng cách chỉnh sửa sổ đăng ký. Thiết bị USB có thể trở nên không đáp ứng do tình trạng dồn đuổi trong tính năng Tạm ngưng có Chọn lọc. Tính năng Tạm ngưng có Chọn lọc sẽ tạm ngưng thiết bị USB để quản lý điện ắc quy một cách hiệu quả bằng cách cho phép máy tính tắt thiết bị USB. Tuy nhiên, đôi khi tính năng này có thể không khởi chạy lại thiết bị USB đúng cách. Do đó, thiết bị USB có thể không đáp ứng khi bạn cố gắng sử dụng thiết bị này.

Bạn có thể muốn tắt tính năng này cho các sản phẩm máy chủ mà việc quản lý nguồn điện không quan trọng hoặc không bắt buộc.

Quan trọng Phần, phương pháp, hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn cho bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows XPĐể tắt tính năng Tạm ngưng có Chọn lọc, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.

  Chú ý Nếu bạn đang chạy Windows Vista, hãy bấm vào Bắt đầu và sau đó sử dụng ô Bắt đầu Tìm kiếm.

 2. Nhập regedit rồi bấm OK. Registry Editor mở ra.

 3. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB

 4. Nếu có mục đăng ký DisableSelectiveSuspend, hãy bấm đúp vào mục này. Nếu không có, hãy tạo mục này. Để tạo mục nhập, hãy làm theo những bước sau:

  1. Trong menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới, rồi bấm vào DWORD.

  2. Nhập DisableSelectiveSuspend và sau đó nhấn ENTER.

  3. Trong menu Chỉnh sửa, bấm Sửa đổi.

 5. Trong trường dữ liệu Giá trị, nhập 1 để vô hiệu hoá tính năng Tạm ngưng có Chọn lọc và rồi bấm OK.

Bây giờ hãy đi tới phần "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?"

Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?

Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành bài viết này. Nếu sự cố chưa được khắc phục, bạn có thể .

Nguyên nhân

Sự cố này có thể xảy ra do vấn đề định thời gian ngăn máy tính phát hiện thiết bị USB.

Microsoft và các nhà cung cấp phần cứng sản xuất chip dùng cho USB đã điều tra sự cố này. Tuy nhiên, kết quả không đưa đến kết luận do tính chất gián đoạn của sự cố.

Trạng thái

Microsoft đang nghiên cứu vấn đề này và sẽ đăng thêm thông tin trong bài viết này khi có thông tin.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×