Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Microsoft đã phát hành bản nâng cao bảo mật cho Excel trong bản cập nhật tháng 8 năm 2022. Việc tăng cường bảo mật này chặn các bổ trợ XLL của Excel có phần mở rộng tệp không chính xác hoặc bị thiếu.

Yêu cầu Về Phần mở rộng Tệp trong Excel XLL

Phần mở rộng tệp hợp lệ cho tệp bổ trợ Excel XLL là .xll và .dll – Tệp bổ trợ XLL Excel có phần mở rộng tệp khác hoặc không có phần mở rộng tệp không hợp lệ và sau khi bản cập nhật tháng 8 được áp dụng, các tệp bổ trợ XLL excel không hợp lệ này sẽ bị chặn.

Khi một bổ trợ XLL Excel bị chặn, người dùng sẽ thấy cảnh báo sau đây:

Một hộp thoại cho biết Excel đã phát hiện ra sự cố với tệp này và không thể mở tệp này.

Tạm thời khôi phục hành vi cũ

Có một cách để tạm thời tắt nâng cao bảo mật này cho người dùng và tổ chức dựa vào phần bổ trợ Excel XLL có phần mở rộng tệp bị thiếu hoặc không chính xác. Điều này được cung cấp để hỗ trợ người dùng trong khi các phần bổ trợ XLL của Excel và các giải pháp liên quan được cập nhật để sử dụng đúng phần mở rộng tệp. Cơ chế này sẽ bị loại bỏ trong bản cập nhật Tháng Một 2023, tại đó người dùng phải sử dụng phần mở rộng tệp hợp lệ cho bổ trợ Excel XLL.

Để khôi phục hành vi cũ và cho phép bổ trợ XLL Excel có phần mở rộng tệp bị thiếu hoặc không chính xác:

  1. Mở Trình soạn thảo Sổ đăng ký

    Thận trọng:  Việc chỉnh sửa đăng ký không đúng cách có thể làm hư hại nghiêm trọng hệ thống của bạn. Trước khi thực hiện thay đổi đối với đăng ký, bạn nên sao lưu mọi dữ liệu có giá trị trên máy tính.

  2. Thêm giá trị sổ đăng ký sau đây dưới dạng DWORD:

    1. Office 2013: Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Excel\Security\EnforceXllExtension

    2. Office 2016, 2019, 2021, 365: Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Excel\Security\EnforceXllExtension

  3. Đặt giá trị thành 0

  4. Khởi động lại Excel

Để bật lại bản sửa lỗi bảo mật, hãy xóa giá trị sổ đăng ký được tạo ở bước 2.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×