Giới thiệu về bản cập nhật này

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật chứa những thay đổi độ tin cậy của trình điều khiển và phần mềm cho bộ điều khiển SCSI gắn nối tiếp (SAS). Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn có thể xem phiên bản phần mềm SAS điều khiển bằng cách chạy lệnh Get-HCSFirmwareVersionvà kết quả tương tự như sau:

LsiFirmware:19.00.00.00
LsiBios:07.37.00.00

Cách tải xuống bản cập nhật này

Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update.

Cập nhật thông tin chi tiết

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.

Tham khảo

Xem thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×