Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Áp dụng cho: Trình quản lý Vận hành Trung tâm Hệ thống 2019, Trình quản lý Vận hành Trung tâm Hệ thống 2016, Trình quản lý Vận hành Trung tâm Hệ thống 2012 R2

Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố đã được khắc phục cho System Center Operations Manager 2019, 2016 & 2012 R2. Bài viết này cũng có các hướng dẫn cài đặt cho bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Các lỗ hổng và lỗ hổng thường gặp sau đây (CVE): 

CVE-2021-41352 | Lỗ hổng của Tiết lộ Thông tin SCOM

Sự cố đã được khắc phục trong bản cập nhật này

Lỗ hổng Tham chiếu Đối tượng Trực tiếp (IDOR) không bảo mật trong các website APM cho phép người dùng truy nhập vào bất kỳ tệp nào trong thư mục Web và có quyền truy nhập vào nội dung tệp.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có bản cập nhật bên dưới tương ứng.

Các tệp được bao gồm trong bản cập nhật này

KB5006871-AMD64-WebConsole-<phiên bản SCOM>.msp

Hướng dẫn cài đặt

  1. Tải xuống bộ tự trích xuất từ các vị trí bên dưới.

    1. Operations Manager 2012 R2 - here.

    2. Trình quản lý Hoạt động 2016 - tại đây.

    3. Trình quản lý Hoạt động 2019 - tại đây.

  2. Trích xuất tệp vào thư mục cục bộ.

  3. Chạy MSP được trích xuất (KB5006871-AMD64-WebConsole-<SCOM phiên bản>.msp) trên máy chủ Bảng điều khiển Web từ một lệnh nâng cao.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×