Trung tâm hệ thống 

Giới thiệu

Đây là bài viết tóm tắt mô tả các cấu phần được Cập Nhật trong Update Rollup 3 cho Microsoft System Center 2019.

Giới thiệu về Trung tâm hệ thống 2019 Cập Nhật tổng số

Bản Cập Nhật rollup này cho hệ thống Trung tâm 2019 có chứa các tính năng và bản sửa lỗi mới. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản Cập Nhật rollup mới nhất cho Trung tâm hệ thống 2019.

Các cấu phần được khắc phục trong bản Cập Nhật rollup này

Trình quản lý bảo vệ dữ liệu   

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt này:

5001202   Cập Nhật rollup 3 cho hệ thống Trung tâm quản lý bảo vệ dữ liệu 2019

Trình quản lý hoạt động    

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt này:

4594078 Cập Nhật rollup 3 cho hệ thống Trung tâm quản lý hoạt động 2019

Trình quản lý máy ảo   

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt này:

4599687 Cập Nhật rollup 3 cho hệ thống Trung tâm quản lý máy ảo 2019

Dàn nhạc   

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt này:

4599686 Cập Nhật rollup 3 cho Trung tâm hệ thống 2019 Orchestrator

Cách tải xuống và cài đặt Cập Nhật rollup 3 cho hệ thống Trung tâm 2019

Vui lòng xem từng bài viết cấu phần để có được hướng dẫn cài đặt cụ thể cho từng thành phần.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×