Triệu chứng

Một dấu chấm trắng (1 điểm ảnh có kích cỡ), có thể xuất hiện ở góc trên bên trái của màn hình trong các tình huống sau đây:

  • Trong phiên bản cơ bản của Windows 7 Home, vấn đề có thể xảy ra sau khi người dùng chọn chủ đề màu "Windows 7 cơ bản và thay đổi hình nền.

  • Trong Windows 7 Ultimate và các phiên bản khác được liệt kê trong phần "áp dụng cho", vấn đề này có thể xảy ra sau khi người dùng chọn một chủ đề Aero, rồi bỏ kiểm tra "cho phép độ trong suốt".

Nguyên nhân

Đây là một vấn đề đã biết trong Microsoft Windows 7 với một số chủ đề nhất định.

Giải pháp

Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề bằng cách thiết kế trong các sản phẩm Microsoft được liệt kê trong phần "áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×