Thiết đặt mặc định trong Microsoft Office Picture Manager Hiển thị các kiểu tệp ảnh. Ví dụ: một thư mục lối tắt ảnh có thể chứa tài liệu Microsoft Word, nhưng bạn sẽ không thấy tệp đó được đại diện trong nội dung thư mục. Bạn có thể thay đổi cài đặt mặc định để trình quản lý ảnh hiển thị tất cả các loại tệp.

  • Trên menu dạng xem , bấm chỉ hiển thị ảnh.

Nếu không đánh dấu kiểm xuất hiện bên cạnh lệnh, trình quản lý ảnh sẽ hiển thị tất cả các loại tệp được hỗ trợ trong một thư mục. Nếu dấu kiểm xuất hiện bên cạnh lệnh, trình quản lý ảnh sẽ chỉ hiển thị kiểu tệp ảnh trong thư mục.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×