Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Access tạo cơ sở dữ liệu ở định dạng tệp .accdb. Định dạng này hỗ trợ các tính năng như trường đa giá trị, macro dữ liệu và trường đính kèm.

Bạn có thể chuyển đổi các cơ sở dữ liệu đã được tạo trong Microsoft Office Access 2003, Access 2002, Access 2000 hoặc Access 97 sang định dạng tệp .accdb. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không thể mở hoặc liên kết cơ sở dữ liệu ở định dạng tệp .accdb bằng cách sử dụng các phiên bản Access cũ hơnAccess 2007.

Ngoài ra, định dạng .accdb không hỗ trợ sao nhân bản hoặc bảo mật mức người dùng. Nếu bạn cần chia sẻ cơ sở dữ liệu của mình với những người sử dụng Access 2003 trở xuống hoặc nếu bạn cần sử dụng bảo mật nhân bản hoặc mức người dùng, bạn phải sử dụng định dạng tệp .mdb của mình.

Lưu ý: Mặc dù chúng có cùng định dạng tệp nhưng không thể sử dụng một số tính năng trongAccess 2010 phiên bản mới hơn và mới hơnAccess 2007.

Trong bài viết này

Chuyển đổi cơ sở dữ liệu Access 2000 hoặc Access 2002 - 2003 thành định dạng .accdb

Để chuyển đổi cơ sở dữ liệu Access 2000 hoặc Access 2002 - 2003 (.mdb) thành định dạng tệp .accdb, trước tiên bạn phải mở cơ sở dữ liệu bằngAccess 2007,Access 2010,Access 2013, hoặcAccess 2016, rồi lưu cơ sở dữ liệu theo định dạng tệp .accdb.

 1. Bấm Tệp, rồi bấm Mở.

 2. Bấm vào cơ sở dữ liệu (.mdb) Access 2000 hoặc Access 2002 - 2003 mà bạn muốn chuyển đổi.

  Lưu ý: Nếu hộp thoại Nâng cao Cơ sở dữ liệu xuất hiện thì cơ sở dữ liệu đang sử dụng định dạng tệp cũ hơn Access 2000. Để tiếp tục, hãy xem mục Chuyển đổi cơ sở dữ liệu Access 97 thành định dạng .accdb.

 3. Bấm Tệp, bấm Lưu Dưới dạng, rồi bấm Lưu Cơ sở dữ liệu Như.

 4. Chọn loại tệp Access , rồi bấm vào Lưu Như.

  Nếu có bất kỳ đối tượng cơ sở dữ liệu nào đang mở khi bạn bấm Vào Lưu Như, Access sẽ nhắc bạn đóng chúng lại trước khi tạo bản sao. Bấm để khiến Access đóng các đối tượng hoặc bấm Không để hủy toàn bộ quy trình. Nếu cần, Access cũng sẽ nhắc bạn lưu mọi thay đổi.

 5. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, hãy nhập tên tệp vào hộp Tên tệp, rồi bấm Lưu.

  Access tạo bản sao của cơ sở dữ liệu, rồi mở bản sao. Access sẽ tự động đóng cơ sở dữ liệu gốc.

Chuyển đổi cơ sở dữ liệu Access 97 sang định dạng .accdb

Kể từAccess 2013, bạn sẽ không còn có thể chuyển đổi trực tiếp cơ sở dữ liệu Access 97 (.mdb) thành định dạng tệp .accdb. Tuy nhiên, bạn có thể mở cơ sở dữ liệu Access 97 trong phiên bản Access trước, rồi lưu cơ sở dữ liệu theo định dạng màAccess 2013 thể mở. Ví dụ: đây là cách sử dụng Access 2003 để mở cơ sở dữ liệu Access 97, sau đó chuyển đổi cơ sở dữ liệu đó thành định dạng có thể mở bằngAccess 2013:

 1. Mở cơ sở dữ liệu Access 97 trong Access 2003.

 2. Bấm vào Công > Tiện ích Cơ sở dữ > chuyển đổi cơ > liệu sang định dạng tệp Access 2002-2003.

 3. Nhập tên cho cơ sở dữ liệu và bấm Lưu.

 4. Đóng Access 2003 và mởAccess 2013.

 5. Mở cơ sở dữ liệu , rồi bấm > Tệp dưới dạng > liệu Access (.accdb) để > Như > Lưu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×