Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn đã tạo cơ sở dữ liệu Access ở định dạng tệp (.accdb), nhưng bạn muốn chia sẻ cơ sở dữ liệu với những người đang sử dụng các phiên bản access cũ hơn, chẳng hạn như trước Access 2007, trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể chuyển đổi cơ sở dữ liệu sang định dạng tệp cũ hơn bằng cách sử dụng lệnh Lưu Như . Bài viết này cung cấp các bước chuyển đổi cơ sở dữ liệu sang định dạng tệp cũ hơn (.mdb) và thảo luận về một số yếu tố ngăn bạn chuyển đổi cơ sở dữ liệu.

Trong bài viết này

Chuyển đổi cơ sở dữ liệu .accdb thành định dạng tệp cũ hơn

Hãy làm như sau để tạo bản sao của cơ sở dữ liệu Access ở định dạng tệp mà bạn chỉ định.

Trước tiên, hãy mở cơ sở dữ liệu của bạn:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Ở bên trái, bấm Mở.

 3. Trong hộp thoại Mở , chọn và mở cơ sở dữ liệu mà bạn muốn chuyển đổi.

Bây giờ, chuyển đổi cơ sở dữ liệu của bạn:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Dưới Loại Tệp, bấm Lưu Cơ sở dữ liệu Ở dạng. Dưới Lưu Cơ sở dữ liệu Như, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để lưu bản sao của cơ sở dữ liệu theo định dạng .mdb có thể mở được bằng Access 2002 hoặc Access 2003, hãy bấm vào Cơ sở dữ liệu Access 2002 - 2003 (*.mdb).

  • Để lưu bản sao của cơ sở dữ liệu theo định dạng .mdb có thể mở được bằng Access 2000, hãy bấm Cơ sở dữ liệu Access 2000 (*.mdb).

 3. Trong hộp thoại Lưu Như, trong hộp Tên tệp , hãy nhập tên cho tệp cơ sở dữ liệu, rồi bấm Lưu.

Access đóng cơ sở dữ liệu gốc và mở một bản sao mới của cơ sở dữ liệu ở định dạng mà bạn đã xác định. Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện với cơ sở dữ liệu sẽ chỉ ảnh hưởng đến bản sao mới. Để thực hiện thay đổi đối với cơ sở dữ liệu gốc, bạn phải mở lại cơ sở dữ liệu gốc.

Lưu ý: Để chuyển đổi cơ sở dữ liệu Access 2007 thành định dạng tệp tương thích với Access 97 trở xuống, trước tiên bạn phải sử dụng Access 2007 để chuyển đổi cơ sở dữ liệu sang định dạng tệp Access 2000 hoặc định dạng tệp Access 2002 - 2003. Sau đó, bạn sử dụng phiên bản Access cũ hơn để chuyển đổi cơ sở dữ liệu sang định dạng mà bạn muốn. Ví dụ: bằng cách sử dụng lệnh Chuyển đổi Cơ sở dữ liệu trong Access 2003, bạn có thể chuyển đổi cơ sở dữ liệu Access 2000 hoặc cơ sở dữ liệu Access 2002 - 2003 sang định dạng tệp Access 97.

Đầu Trang

Các yếu tố ngăn chuyển đổi sang định dạng tệp cũ hơn

Một số kiểu dữ liệu và tính năng mới nhất định chỉ có thể được sử dụng ở định dạng tệp .accdb và không được các phiên bản Access trước đó hỗ trợ. Nếu cơ sở dữ liệu của bạn có chứa bất kỳ tính năng nào trong số này và bạn tìm cách lưu nó như một cơ sở dữ liệu phiên bản trước đó, Access sẽ hiển thị một thông báo và không chuyển đổi cơ sở dữ liệu. Danh sách sau đây mô tả các yếu tố ngăn chuyển đổi sang định dạng tệp cũ hơn:

 • Sử dụng các kiểu dữ liệu hoặc cài đặt thuộc tính trường mới    Các phiên bản Trước của Access không hỗ trợ các kiểu dữ liệu mới và cài đặt thuộc tính trường sau đây:

  • Trường tra cứu đa giá trị (trường tra cứu có thuộc tính Cho phép Nhiều Giá trị được đặt thành Yes)

  • Kiểu dữ liệu Phần đính kèm

  • Kiểu dữ liệu được tính toán

  • Trường Văn bản Dài (Bản ghi nhớ) theo dõi lịch sử (Văn bản Dài - Trường Bản ghi nhớ có thuộc tính Chỉ Chắp thêm được đặt thành )

   Bạn không thể chuyển đổi cơ sở dữ liệu trừ khi bạn sửa đổi cơ sở dữ liệu để cơ sở dữ liệu đó không còn sử dụng những tính năng này nữa.

   Lưu ý: Bạn có thể chuyển đổi cơ sở dữ liệu chứa Văn bản Dài (Bản ghi nhớ) với các trường Văn bản có Định dạng (trường Văn bản Dài/Bản ghi nhớ có thuộc tính Định dạng Văn bản được đặt thành Văn bản có Định dạng). Tuy nhiên, các phiên bản Access cũ Access 2007 không hiểu trường này là Văn bản có Định dạng. Nếu có bất kỳ định dạng Văn bản có Định dạng nào có trong dữ liệu Access, văn bản sẽ hiển thị với thẻ HTML thay vì định dạng trong các phiên bản Trước của Access, như trong ví dụ sau đây.

   Văn bản có Định dạng Gốc

   Văn bản như được xem trong các phiên bản Access cũ hơn

   Đây là một ví dụ.

   <div><strong><em>This is an example.</em></strong></div>

 • Nối kết đến tệp bên ngoài không được các phiên bản Trước của Access hỗ trợ    Trong cơ sở dữ liệu .accdb Access, bạn có thể liên kết đến một số kiểu dữ liệu không được các phiên bản Access trước đó hỗ trợ. Chúng bao gồm:

  • Bảng trong các cơ sở dữ liệu định dạng tệp .accdb khác

  • Trang tính Excel sử dụng định .xlsx định dạng

  • Dịch vụ Windows SharePoint sách

   Nếu cơ sở dữ liệu của bạn có chứa nối kết đến những kiểu nguồn dữ liệu này, bạn phải xóa bỏ các nối kết đó trước khi có thể chuyển đổi cơ sở dữ liệu sang định dạng tệp trước Access 2007. Một giải pháp là nhập dữ liệu thay vì liên kết đến dữ liệu đó, sao cho dữ liệu được chứa trong chính cơ sở dữ liệu Access đó. Để biết thêm thông tin về cách nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Access, hãy xem bài viết Giới thiệu về nhập, liên kết và xuất dữ liệu trong Access.

 • Mã hóa cơ sở dữ liệu    Cơ sở dữ liệu Access sử dụng định dạng tệp .accdb sử dụng phương pháp bảo vệ bằng mật khẩu mới không tương thích với các phiên bản Access trước. Nếu bạn thêm mật khẩu vào cơ sở dữ liệu .accdb của Access bằng lệnh Mã hóa bằng Mật khẩu, trước tiên bạn phải loại bỏ mật khẩu trước khi có thể chuyển đổi cơ sở dữ liệu sang định dạng tệp cũ hơn. Để tìm hiểu thêm về cách thêm và loại bỏ mã hóa, hãy xem bài viết Mã hóa cơ sở dữ liệu bằng mật khẩu cơ sở dữ liệu.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×