Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sử dụng chế độ tối trong các ứng dụng Office trên iPhone hoặc iPad của bạn để có diện mạo mới dễ dàng trên đôi mắt của bạn và giúp bạn tập trung vào công việc của bạn.

Khi bạn thiết đặt thiết bị cho chế độ tối, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote và OneDrive sẽ tự động hiển thị ở chế độ tối là tốt.

Lưu ý: Để sử dụng chế độ tối, iPhone hoặc iPad của bạn cần chạy iOS 13 trở lên (bắt buộc đối với Word, Excel, PowerPoint, OneNote và OneDrive). Bạn có thể kiểm tra các bản Cập Nhật trên iPhone hoặc iPad của mình bằng cách đi đến cài đặt > bản cập nhật phần mềm> chung

Để bật chế độ tối trên iPhone hoặc iPad của bạn:

  1. Mở ứng dụng cài đặt

  2. Gõ nhẹ Hiển thị & độ sáng

    "Hiển thị & độ sáng" hàng trong ứng dụng cài đặt

  3. Chọn Ảnh chụp màn hình của thiết đặt > Hiển thị & độ sáng > diện mạo > tối tối

Để tắt chế độ tối trên iPhone hoặc iPad của bạn:

  1. Mở ứng dụng cài đặt

  2. Gõ nhẹ Hiển thị & độ sáng

  3. Chọn ánh sáng

Chế độ tối trong Outlook

Khi Outlook ở chế độ tối, các thư sẽ có nền đen (thay vì trắng). Nếu bạn muốn, bạn có thể thiết lập Outlook để luôn sử dụng diện mạo ánh sáng:

  1. Trong Outlook, đi đến cài đặt> diện mạo

  2. Chọn ánh sáng

Tương tự như vậy, nếu bạn muốn Outlook luôn ở trong chế độ tối bất kể thiết đặt iPhone hoặc iPad của bạn, hãy chọn tối. Nếu bạn muốn Outlook tự động làm theo thiết đặt của thiết bị, hãy chọn mặc định hệ thống.

Xem thêm

Chế độ tối cho Outlook 

Chế độ tối trong Outlook.com và Outlook trên web

Thay đổi diện mạo và cảm nhận của Office với chủ đề

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×